Polecamy
25,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Poezja, boks i religia

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Województwo: podkarpackie
Data dodania: 05.10.2012

1 października 2012 r. Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle gościł Krzysztofa Szeremetę - poetę, studenta krytyki literackiej i amatora mocnych wrażeń sportowych.

Spotkanie przepełnione burzliwą dyskusją o utartych i nowych nurtach w poezji, kondycji krytyki literackiej i możliwościach debiutu młodych twórców odbyło się w ramach VII Festiwalu Poezji i Prozy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Poeta przeczytał utwory z tomu "Nowy dokument tekstowy", w którym tematyka piłki nożnej czy boksu łączy się, między innymi, z fascynacją trydenckim rytem liturgii katolickiej. „Poezja jest tym, czego nie da się opowiedzieć, nie można opowiedzieć wiersza” - stwierdził Krzysztof Szeremeta, dodając jednak, że w młodej i najmłodszej poezji coraz mniej znajduje rzeczy zaskakujących. Dynamiki rozmowy dodawał głos obecnego na spotkaniu Grzegorza Kociuby - poety, krytyka literackiego, polonisty, a także uwagi innych uczestników spotkania, przywiązanych do bardziej tradycyjnych rodzajów poezji. Bohater spotkania podkreślał znaczenie brzmienia, rytmu w swych wierszach. „Masz dobry rytm, piszesz uchem” - powiedział o wierszach gościa G. Kociuba. Pojawił się również wątek języka, także slangowego, oraz komunikatywności wierszy. Ważna dla uczestników spotkania okazała się kwestia kondycji krytyki literackiej, a w zasadzie jej niedomogów. Uczestnicy  podkreślali, że trudno mówić o żywej dyskusji czy polemice w pismach takich jak kwartalniki czy dwumiesięczniki. Możliwa jest ona w tygodniku czy dwutygodniku literackim, ale takie w Polsce się nie ukazują. A dla młodych autorów druk w periodykach literackich jest ważny, gdyż, jak podkreślił Krzysztof Szeremeta, „papier wciąż jeszcze nobilituje”. Bohater spotkania dodał, że w poezji i boksie chodzi o to samo: o koncentrację, ćwiczenie warsztatu, wolę i uważność. W odbiorze poezji ważne jest przeżycie. Wiersz do nas przemawia i zostaje w nas, gdy „dostajemy nim jak obuchem”. Wolno sądzić, że uczestnicy spotkania także nie pozostali obojętni na zaprezentowane przez Krzysztofa Szeremetę wiersze.

Współorganizatorem VII Festiwalu Poezji i Prozy jest Jasielski Dom Kultury. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TV Jasło, Gazeta Codzienna „Nowiny” oraz portale: www.nowiny24.pl, www.jaslo4u.pl, www.terazjaslo.pl .

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP