Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Jubileusz 95-lecia SBP w relacji Instytutu Książki

Data dodania: 05.10.2012

Jubileusz 95-lecia SBP w relacji Instytutu Książki

4. października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się gala Jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wydarzeniu towarzyszyły obchody 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” oraz 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz oczywiście Stowarzyszenia.
Zgromadzonych gości powitała Pani Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW. Następnie przyszedł czas na wystąpienia „jubilatów”. Najpierw głos zabrała przewodnicząca SBP, Pani Elżbieta Stefańczyk, która nakreśliła historię stowarzyszenia, opowiedziała o najważniejszych wydarzeniach w jego historii, w tym działalności konspiracyjnej. Opowiedziała również o bieżącej działalności i planach na przyszłość.

Następnie zabrała głos redaktor naczelna „Przeglądu Bibliotecznego”, Pani Barbara Sosińska-Kalata, który w tym roku obchodzi jubileusz 85 lat istnienia. Uczestnicy spotkania poznali sylwetki poprzednich redaktorów naczelnych pisma, którzy jak się okazało byli także autorami wielu artykułów, które ukazywały się w Przeglądzie. Ciekawostką jest bardzo tradycyjna w formie szata graficzna czasopisma, która przez ostatnie 85 lat uległa jedynie drobnym modyfikacjom. Redaktor naczelna periodyku zapewniła obecnych, że kilkukrotnie zastanawiano się nad unowocześnieniem zarówno wyglądu okładki, jak szaty graficznej całego pisma, jednak przeprowadzone wśród czytelników badania wykazały, że taka zmiana jest niepożądana. „Przegląd Biblioteczny” jest czasopismem z 85 letnią tradycją i jego tradycyjny wygląd odpowiada gustom i oczekiwaniom jego czytelników.

Nie mogło również zabraknąć wystąpienia Pani Bożenny Bojar, która jest redaktor naczelną „Zagadnień Informacji Naukowej” - periodyku naukowego o już 50 letniej tradycji. Warto dodać, że ZIN jest kontynuacją Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, który ukazywał się w latach 1962-1971. Obecnie ZIN jest wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie dotyczące historii periodyku Pani Bożenna Bojar zakończyła informacją o odejściu ze stanowiska redaktor naczelnej. Jak stwierdziła „nie ma lepszego momentu, niż jubileusz, żeby się pięknie pożegnać”.

Wśród gości, którzy następnie zabrali głoś, chyba najważniejsza była Pani Zina Jarmoszuk, obecnie dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN, a jeszcze kilka lat temu sekretarz redakcji Zagadnień Informacji Naukowej. Pani dyrektor nie kryła wzruszenia, gdyż zarówno z redakcją periodyku, jak i ze Stowarzyszeniem łączy ją wieloletnia współpraca, a pracę dla ZIN-u określiła, jako jeden z najpiękniejszych okresów w jej życiu. Na zakończenie przeczytała list gratulacyjny od Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który objął uroczystość swoim patronatem.

Po wystąpieniach kolejnych gości i niezliczonej ilości gratulacji, nadeszła długo wyczekiwana chwila - wręczenie odznaczeń i nagród. Odznaczenia państwowe i resortowe w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczała Pani Zina Jarmoszuk. 

Najważniejsze odznaczenie, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymały:

 • Prof. Bożenna Bojar – Warszawa red. nacz. ZIN-u
 • Prof. Barbara Sosińska-Kalata – Warszawa, red. nacz. „Przeglądu Bibliotecznego”
 • Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała:

 • Elżbieta Kampa – Opole (przew. ZO SBP, dyr. MBP w Opolu)

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” została wręczona Paniom:

 • Bożena Bartoszewicz-Fabiańska – Białystok (b. członek ZG SBP, Książnica Podlaska)
 • Elżbieta Grzelakowska – Łódź (przew. ZO SBP w Łodzi)
 • Barbara Kicińska – Chełmża (członek ZO SBP w Toruniu)
 • Elżbieta Nowacka – (przew. ZO SBP Toruń)

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały:

 • Hanna Okońska – Olsztyn (przew. Oddziału SBP w Olsztynie)
 • Katarzyna Winogrodzka – Warszawa (członek SBP, dyr. BP Włochy)

Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymały:

 • Sylwia Błaszczyk – Katowice (członek Prezydium ZG, przew. ZO SBP)
 • Marianna Brachfogel – Warszawa (pracownik Biura ZG SBP)
 • Stefan Kubów – Wrocław (b. przew. SBP, przew. Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG SBP)
 • Elżbieta Matusiak – Warszawa (pracownik Wydawnictwa SBP)

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wręczały Panie Elżbieta Stefańczyk i Janina Jagielska.

Medal Bibliotheca Magna Perennisque otrzymała:

 • Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie

Medal „W dowód uznania” otrzymały:

 • Agnieszka Gołębiowska – Warszawa, Sekcja Fonotek ZG SBP
 • Andrzej Spóz – Warszawa, Sekcja Bibliotek Muzycznych ZG SBP

Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

 • Anna Wołodko – Warszawa, BUW

Pozostałe nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego została wręczona Pani dr hab. Małgorzacie Karczyńskiej-Derkacz z Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na gali wręczono również nagrodę dla zwycięzcy konkursu „Bibliotekarz Roku 2011”. Przypomnijmy - celem ogólnopolskiego konkursu było wyłonienie najbardziej cenionego i szanowanego w kraju bibliotekarza. W tym roku zwycięzcą konkursu została Pani Małgorzata Kępka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie. Nagrody wręczono również pozostałym dwóm laureatkom: Pani Małgorzacie Zińczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie (II miejsce) oraz Danucie Krajewskiej z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, filia nr 11 (III miejsce).

Na zakończenie wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Tydzień Bibliotek 2012”:

 • I nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu
 • II nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie
 • III nagroda - Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagrody wręczyła Pani Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP oraz Sylwia Czub-Kiełczewska, przedstawiciel Instytutu Książki oraz MAK+, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz pozostałych wyróżnionych laureatów. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą laureatów oraz uzasadnieniami wyboru zwycięzców.

Uwieńczeniem jubileuszu był koncert Zespołu Muzyki Dawnej La Tempesta. Po części oficjalnej, rozpoczęło się spotkanie towarzyskie, które było przede wszystkim okazją do złożenia osobistych gratulacji laureatom.

My szczególnie chcielibyśmy złożyć gratulacje Pani Bożenie Bartoszewicz-Fabiańskiej, naszej koleżance z zespołu MAK+, która na co dzień wspiera nas swoją nieocenioną wiedzą merytoryczną, a w dniu wczorajszym została uhonorowana....

Tekst: Sylwia Czub-Kiełczewska (MAK+)
Zdjęcia: Artur Sawicki (MAK+)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP