Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Skutki wpłaty podatku na niewłaściwe (sub)konto

Data dodania: 08.10.2012

Skutki wpłaty podatku na niewłaściwe (sub)konto

W rozliczeniach z urzędem skarbowym obowiązują dwie formy płatności podatków - w tym zaliczek na nie. Są to gotówka i przelew.

Operacje gotówkowe można realizować poprzez dokonanie wpłaty w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, SKOK-u. Terminem zapłaty podatku jest dzień wpłacenia odpowiedniej kwoty w jednym z tych podmiotów. Podatnicy rozliczający się z fiskusem bezgotówkowo mogą natomiast korzystać z usług banku, SKOK-u i instytucji płatniczej. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu.

Trzeba jednak pamiętać o specyfice rozliczeń międzynarodowych – gdy korzysta się z rachunku założonego w banku, instytucji kredytowej lub unijnej instytucji płatniczej, które nie mają siedziby bądź oddziału w Polsce. W takim wypadku za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku podatnika tylko wtedy, gdy wpłacana kwota znajdzie się na koncie urzędu skarbowego do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez dostawcę usług płatniczych zlecenia przelewu. Okres ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy, jeżeli zlecenie płatnicze zostanie złożone w formie papierowej. W przypadku niedotrzymania wspomnianych terminów za datę wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego.

Czytaj całość artykułu...

Źródło: winien czy ma?


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP