Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Czy za wypożyczanie audiobooków trzeba odprowadzać opłatę za prawa autorskie?

Data dodania: 08.10.2012

Czy za wypożyczanie audiobooków trzeba odprowadzać opłatę za prawa autorskie?

Czy za wypożyczanie audiobooków trzeba odprowadzać opłatę za prawa autorskie?

Zagadnienie to rozstrzyga art. 28 pkt. 1) USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zgodnie z jego treścią biblioteki, archiwa i szkoły mogą udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych. Przyzwolenie wprowadzone przez ustawodawcę w tymże przepisie stanowi przykład tzw. wyjątku dozwolonego użytku. Zaznaczyć jednak należy, że wyłączona jest możliwość pobierania jakichkolwiek opłaty w związku z prowadzoną przez biblioteki działalnością.

Przyjmuje się jednak, że nieodpłatności nie będzie wykluczało pobieranie opłat związanych z kosztami obsługi udostępniania zbiorów, np. powstałych w związku z zapisem, czy wyrabianiem karty użytkownika. Dalej, udostępnianie takie powinno być dokonywane w ramach zadań statutowych danej jednostki, a przez udostępnianie rozumie się niemalże to samo, co przez użyczanie (art. 6 ust. 1 pkt. 8 omawianej ustawy), czyli przekazywanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemającego na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej.

Jak podnosi się w komentarzach do omawianego przepisu, udostępnianie winno dotyczyć jedynie egzemplarzy, czyli utworów zapisanych na nośnikach materialnych - są to m.in. audio-booki. Egzemplarze, które biblioteka wykorzystywać może na podstawie przedmiotowego przypadku dozwolonego użytku publicznego, muszą być jednak wcześniej rozpowszechnione, czyli udostępnione publicznie za zezwoleniem twórcy - w jakikolwiek sposób, lecz legalnie. Podsumowując, przy dotrzymaniu warunków, o których w skrócie powyżej, biblioteki mogą wykorzystywać cudze utwory bez konieczności uzyskania zezwolenia ze strony ich autorów.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP