Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Telecentre-Europe

Data dodania: 10.10.2012

Telecentre-Europe

17 i 18 października odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Telecentre-Europe, ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia zrzeszającego sieci telecentrów - wszelkich publicznie dostępnych miejsc, w których mieszkańcy mogą korzystać z komputerów, Internetu i innych technologii cyfrowych, które umożliwiają im uzyskanie i tworzenie informacji, uczenie i komunikację z innymi ludźmi (zwykle telecentra funkcjonują w bibliotekach publicznych, świetlicach, ośrodkach kultury, itp.). FRSI jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Tegoroczna konferencja będzie dotyczyć roli telecentrów w tworzeniu miejsc pracy dla młodych oraz aktywizacji seniorów i zwiększaniu ich aktywności w świecie wirtualnym. Przedstawiciele organizacji z całej Europy przyjadą do Warszawy, aby debatować o wyzwaniach stojących przed telecentrami oraz o tym jak zwiększać ich zdolności instytucjonalne do aktywnego i efektywnego działania.

Na konferencję mogą się rejestrować wszystkie osoby zainteresowane tegorocznymi tematami przewodnimi. Rejestracja, szczegółowy program konferencji i informacje logistyczne można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Telecentre-Europe.

Serdecznie zapraszamy! 

Źródło: FRSI


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP