Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Możliwość ubiegania się o stanowisko kustosza - odpowiedź prawnika

Data dodania: 15.10.2012

Możliwość ubiegania się o stanowisko kustosza - odpowiedź prawnika

Proszę o odpowiedź, czy mając ukończone Policealne Studium Bibliotekarskie w Toruniu w 1990 r. oraz magisterskie studia pedagogiczne mogę ubiegać się o stanowisko kustosza? Czy takie wykształcenie może być uznawane za równorzędne z wyższym bibliotekarskim? Chodzi tu także o wykazanie również poziomu wykształcenia do sprawozdania GUS? Czy jest to średnie bibliotekarskie, czy może być uznane za wyższe. Mój staż pracy w gminnej bibliotece to 25 lat i także praca z czytelnikiem dziecięcym.

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece określało ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.1999.41.419). Aby ubiegać się o angaż na stanowisku kustosza, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do przytoczonego rozporządzenia, należy mieć wykształcenie wyższe bibliotekarskie, bądź wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowe, bądź wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności, a ponadto 4-letni staż pracy, bądź też wykształcenie wyższe zawodowe bibliotekarskie, bądź wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności i 5-letni staż pracy.

Zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA Nr 2 do przytoczonego aktu - WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH, SZKÓŁ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UZNAJE SIĘ ZA WYKSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARSKIE I PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, za wyższe wykształcenie bibliotekarskie (wykształcenie równorzędne) uznaje się:

  1. ukończenie studiów wyższych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  2. ukończenie innych studiów wyższych niż wymienione w pkt 1 ze specjalnością bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  3. ukończenie wyższych zawodowych studiów (studiów licencjackich) bibliotekarskich,
  4. ukończenie podyplomowego studium bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  5. ukończenie wyższego studium międzywydziałowego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  6. uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych, jeżeli rozprawa doktorska lub habilitacyjna dotyczyła zagadnień z zakresu bibliotekoznawstwa,
  7. ukończenie studiów wyższych i złożenie egzaminu bibliotekarskiego lub egzaminu z informacji i dokumentacji naukowej,
  8. ukończenie przed rokiem 1970 studiów wyższych oraz jednej ze szkół lub jednego z kursów wymienionych w części A, dziale 1, pkt 1 i 2.

W kontekście powyższego uznać zatem należy, że ukończenie pomaturalnego studium bibliotekarskiego nie może być uznane za posiadanie wyższego wykształcenia bibliotekarskie. Ponadto, zgodnie z treścią lit. A pkt. 2. załącznika 2 za wykształcenie określone jako studium bibliotekarskie (wykształcenie równorzędne) uznaje się właśnie ukończenie pomaturalnego studium bibliotekarskiego, dawniej państwowego studium bibliotekarskiego. Wykształcenie określone jako studium bibliotekarskie uprawnia do angażu na stanowiskach: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, przy spełnieniu warunku odpowiedniego stażu pracy co do stanowisk bibliotekarza (2-letni) oraz starszego bibliotekarza (4-letni), jednak nie uprawnia, nawet przy tak znaczącym stażu pracy, do angażu na stanowisku kustosza.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji z dniem 02.07.2012 r. uznane zostało za uchylone i obecnie tejże kwestii nie reguluje żaden inny akt.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP