Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Biblioteka z wizją - relacja SBP

Data dodania: 15.10.2012

Biblioteka z wizją - relacja SBP

Kultura, informacja, edukacja integracja, zespół, otwartość, inspiracja, argumenty, czyli Biblioteka z wizją

Trzeci kongres bibliotek publicznych (11-12 października br.) stworzył dogodną sposobność do zaprezentowania modelu działania biblioteki publicznej w małej miejscowości. Model „Biblioteki z wizją” został opracowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w oparciu o doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. Na tegoroczny kongres bibliotek przyjechało około 400 osób: bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski, partnerzy oraz goście z zagranicy. Przez dwa dni uczestnicy kongresu wzięli udział w praktycznych zajęciach, zapoznali się z dobrymi praktykami, wymienili doświadczenia. Kongres został objęty patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy.

Podczas otwarcia Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek stwierdził: To ważne, … wspólnie – z udziałem ważnych osób publicznych, ekspertów, przedstawicieli środowiska bibliotecznego, organizacji pozarządowych i biznesu – rozmawiać o tym, jak wielki potencjał mają biblioteki publiczne i co możemy zrobić, aby mogły się nadal rozwijać, przyciągać jeszcze więcej osób i przyczyniać się do wzmocnienia kapitału społecznego.

Pierwszego dnia poznaliśmy laureatkę konkursu dla bibliotekarek z małych miejscowości, organizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego im. Olgi Rok, którą została Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Podczas inauguracji kongresu odbyła się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”. W debacie wzięli udział: Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Orlik - dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury i dr Alek Tarkowski - dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Uczestnicy podkreślili, że biblioteka jest w małych społecznościach jedynym, powszechnie dostępnym miejscem spotkań. Jest azylem, w którym cieszący się zaufaniem bibliotekarze i bibliotekarki pomagają w poszukiwaniu wiedzy, umożliwiają kontakt z kulturą, a także dbają o integrację społeczności lokalnej.

Pierwszy dzień kongresu był także okazją do spotkania Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, które skupia przedstawicieli świata nauki, kultury, sektora pozarządowego (m.in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), gospodarki, polityki oraz mediów.
Uczestnicy kongresu mogli wziąć udział w 36 warsztatach. Każdy z poruszanych na nich tematach odpowiadał poszczególnym obszarom wizji biblioteki. Pierwszego dnia dowiedzieliśmy się, w jaki sposób nowoczesny design może przyciągnąć do biblioteki nowych użytkowników, jak biblioteka może pomóc w poszukiwaniu pracy i co zawiera niezbędnik bibliotekarza ery nowoczesnych technologii.

Podczas ostatniego dnia kongresu uczestnicy poznali m.in. sposoby korzystania z otwartych zasobów dostępnych w Internecie, jak w atrakcyjny sposób opowiadać o działalności swojej biblioteki, w jaki sposób w bibliotece promować zdrowy tryb życia oraz sport.

Warsztaty odbywały się w 9 blokach tematycznych. Jeden z nich „Z jak zespół” został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Tematyka bloku ujęta w czterech sesjach dotyczyła współpracy w zespole bibliotecznym, np. relacji między dyrektorem a pracownikami, sytuacji zespołu rozproszonego (placówka główna i filie), motywowania pracowników, efektywnego zarządzania.

W sesji pierwszej tego bloku Katarzyna Wawrzeń (Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach) mówiła o komunikacji w małym zespole – „Nie narzucaj światu swojego formatu" (Jan Sztaudynger). Znamy podstawy teorii dotyczącej skutecznej komunikacji, niemniej zdarza nam się popełniać błędy - mówimy nie to, co planowaliśmy powiedzieć, w nieodpowiednim momencie i nie do tych, do których należało się zwrócić. W trakcie spotkania rozmawiano o sprawdzonych sposobach budowania relacji w zespole. Warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania zespołu jest wypracowanie mechanizmów skutecznej komunikacji, warto mieć w grupie lidera, warto dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu.

Drugą sesję prowadziły - Małgorzata Piekarska (Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle), Marta Gąsiorowska (Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie) - Wespół w zespół, czyli o istocie współpracy. Wraz z osobami, którzy przyszli na spotkanie dywagowali, dlaczego warto pracować zespołowo, jak ustalać wspólne cele i zadania, budować współpracę i co wpływa na jej efektywność, jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?

Drugiego dnia kongresu, odbyły się kolejne dwie sesje w tym bloku. Rozpoczęły je Alicja Banaszek (Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie) i Joanna Potęga (Biblioteka Narodowa) spotkaniem na temat co zrobić, by dyskusja w trakcie spotkania nie zamieniła się w kłótnię. Co zrobić, jako prowadzący, aby panować nad sytuacją, gdy padają trudne pytania, emocje uczestników zaczynają górować nad rozsądkiem w wypowiedziach? Jak stworzyć atmosferę zachęcającą do uczestnictwa w dyskusji? Można było przećwiczyć asertywne postawy w trudnych sytuacjach. Obecni poznali zasady organizacji imprez bibliotecznych oraz dobrego scenariusza.

Ostatnią sesję przygotowały Ewelina Langer, Jolanta Mazgaj (Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie) na temat: Wchodzisz czy schodzisz z drabiny? czyli o motywach osiągania sukcesu. Prowadzące panel przedstawiły, że pasja jest siłą napędową wszystkich działań i jest najważniejszym motywatorem a sukces to wynik wszystkich naszych starań i działań, których napędem jest właśnie pasja podtrzymywana motywacją, co z kolei wyzwala w nas potrzeby samokształcenia i samorealizacji.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP