Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Czy polityka prywatności Google jest zgodna z prawem UE?

Data dodania: 17.10.2012

Czy polityka prywatności Google jest zgodna z prawem UE?

Unijne organy ochrony danych nie są pewne, czy polityka prywatności Google jest zgodna z wymogami unijnymi. Po prostu jest ona niejasna i nie dziw się, jeśli jej nie rozumiesz. Specjaliści od ochrony danych też nie mają pewności, jak ją rozumieć.

Z początkiem marca firma Google teoretycznie uprościła swoją politykę prywatności, tzn. 60 różnych dokumentów na ten temat zastąpiono jednym, bardziej ogólnym. Nie każdy przykładowo wie, że Google zbiera nawet numery telefonów użytkowników Androida. Zmiana polityki prywatności była dobrą okazją, żeby porozmawiać o pewnych praktykach firmy. 

Już w lutym Grupa Robocza Art. 29, czyli organ zrzeszający inspektorów ochrony danych z całej UE, zapowiedziała skontrolowanie nowej polityki prywatności Google. Na zlecenie Grupy zajął się tym francuski urząd CNIL. Już pod koniec lutego wyraził on obawy, że nowa polityka prywatności ma pewne wady, a szczególnie niepokojące jest łączenie osobistych danych użytkowników między różnymi usługami. Polityka Google jest też zawiła, trudna do zrozumienia nawet dla specjalistów, a więc nieprzejrzysta.

Dziś CNIL poinformował o wynikach bardziej dogłębnej analizy polityki prywatności Google.

- Po pierwsze, nie jest możliwe do ustalenia na podstawie analizy, czy Google respektuje kluczowe zasady ochrony danych dotyczące ograniczenia celu przetwarzania, jakości danych, minimalizacji, proporcjonalności i prawa do sprzeciwu. W istocie polityka prywatności sugeruje nieobecność jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu zbierania oraz potencjalnego korzystania z danych osobowych - czytamy w komunikacie CNIL.

Taka ocena wydaje się dość surowa, ale to nie koniec. Zdaniem CNIL polityka Google nie dzieli danych na różne kategorie, zatem dane bardzo wrażliwe, jak np. numer telefonu, mogą być przetwarzane tak samo, jak dane dane mniej wrażliwe (np. zapytania w wyszukiwarce). W polityce brakuje wielu istotnych informacji. CNIL jest również zaniepokojony tym, że Google nie daje użytkownikom kontroli nad zakresem danych zbieranych w ramach różnych usług.

Źródło: Dziennik Internautów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP