Polecamy
25,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

MBP w Jaśle nagrodzona przez Państwową Straż Pożarną

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Województwo: podkarpackie
Data dodania: 17.10.2012

W 2012 r. mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ta rocznica okazała się świętem także dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Z tej okazji biblioteka została nagrodzona medalem za długoletnią współpracę, który został przekazany dyrektor Małgorzacie Piekarskiej przez Komendantów PSP w Jaśle Wiesława Latoszka i Bogdana Ziembę.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle od wielu lat współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, m.in. jest partnerem Biblioteki w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jasielscy strażacy corocznie głośno czytają dzieciom, pokazują wozy gaśnicze, demonstrują zasady działania sprzętu pożarniczego. Odwiedziny Komendy za każdym razem sprawiają małym uczestnikom akcji wiele radości i dostarczają wielu pozytywnych wrażeń, a także cennej wiedzy o bezpiecznym zachowaniu. Zaangażowanie strażaków w akcję wpływa na zwiększenie jej widoczności i uświadamia dorosłym, jak wielkie znaczenie dla rozwoju dzieci ma głośne czytanie dzieciom.

Życząc jasielskim strażakom bezpieczeństwa podczas fachowych akcji oraz satysfakcji z kolejnych lat wartościowej, efektywnej i niezwykle potrzebnej pracy, dziękujemy za wyróżnienie i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

MBP w Jaśle
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP