Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Stanowisko Centrum Cyfrowego dot. projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz udzielaniu licencji wieloterytorialnych

Data dodania: 18.10.2012

Stanowisko Centrum Cyfrowego dot. projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz udzielaniu licencji wieloterytorialnych

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zostało zaproszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału w konsultacjach dotyczących projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz udzielaniu licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na Internetowych polach eksploatacji na rynku wewnętrznym.

Założenia projektu Dyrektywy wpisują się w popierane przez Centrum Cyfrowe dążenie do zmian dotyczących adaptacji prawa autorskiego do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Dyrektywa odnosi się pośrednio do najistotniejszej obecnie kwestii, tj. problemu niekomercyjnej wymiany plików w Internecie („file sharing”). Należy podkreślić, że efektywne i transparentne zbiorowe zarządzanie jest podstawą wielu (jeżeli nie wszystkich) proponowanych modeli uregulowania zjawiska file sharing.

Czytaj całość stanowiska.

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP