Polecamy
Aleksander Radwański 12,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Konferencja „Wychowanie przez czytanie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie Województwo: śląskie
Data dodania: 19.10.2012

Konferencja „Wychowanie przez czytanie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
Jaworzno – miasto niegdyś kojarzone niemal wyłącznie z przemysłem, kopalniami, elektrownią, czy też stacją kolejową i dworcem PKP Jaworzno-Szczakowa, od dłuższego czasu zmienia swój charakter i listę towarzyszących mu etykiet, obrazów, skojarzeń.
Bez fałszywej skromności poczuwamy się, jako Miejska Biblioteka Publiczna, do współodpowiedzialności za te przemiany, dokładając wszelkich starań, by nasze miasto w świadomości mieszkańców i osób postronnych zaistniało jako ważny punkt na mapie kulturalnej Polski.
Od kilku lat jesteśmy też bardzo mocno zaangażowani w Ogólnopolską Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.
Wielkim wyróżnieniem dla naszej placówki i mocnym akcentem powoli wieńczącym nasze, zaplanowane na rok 2012, działania, w zakresie Akcji, była możliwość goszczenia p. Ireny Koźmińskiej, która zgodziła się wziąć udział w zorganizowanej przez nas konferencji pt. “Wychowanie przez czytanie”.
Celem tego wydarzenia było przedstawienie metod pracy z młodym czytelnikiem, sposobów i praktycznych wskazówek dotyczących wspólnego czytania, wymiana doświadczeń oraz wzmocnienie wśród uczestników przekonania o wadze i roli głośnego czytania dla rozwoju emocjonalnego dziecka.
Pani Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, współautorka książek: „Z dzieckiem w świat wartości” oraz „Wychowanie przez czytanie”, z dużą swobodą i zaangażowaniem podzieliła sie swoją wiedzą oraz osobistymi doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi świata emocji młodego człowieka.
Wykład w dużej mierze zdominowały spostrzeżenia związane z tzw. anemią emocjonalną współczesnych dzieci, wskazujące na powody jej występowania oraz sposoby przeciwdziałania, które, co warte podkreślenia, bardzo często okazywały się niezwykle proste i doskonale znane naszym przodkom, do dziś obecne w kulturach plemiennych.
Rozwój cywilizacji, nowoczesne technologie, inna organizacja czasu wpłynęły na przewartościowania, zmiany priorytetów w naszym postępowaniu i sposobie myślenia, co w znaczący sposób zaważyło na rozluźnieniu więzi społecznych, rodzinnych i wpłynęło na eskalację konsekwencji wychowawczych błędów kolejnych pokoleń.
Kluczową sprawą we wszelkich relacjach, w tym także między rodzicami, wychowawcami, opiekunami a dziećmi, jest wzajemny szacunek. To on jest podstawą umożliwiającą wzajemne poznanie i zrozumienie.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk województwa śląskiego w osobach pedagogów, bibliotekarzy, nauczycieli, policjantów oraz rodziców zainteresowanych tematem mądrego wychowania.
Autor tekstu: Anna Ptaszkiewicz-Godzina


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP