Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

II edycja Mechanizmów Finansowych

Data dodania: 23.10.2012

II edycja Mechanizmów Finansowych

Kwota, jaką Polska ma do wykorzystania w ramach II edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) opiewa na 578,1 mln euro. Blisko połowa jest przeznaczona na projekty z zakresu ochrony środowiska, zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. 18 października 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Jak sięgnąć po fundusze z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu”.

Nowa edycja funduszy norweskich i EOG rozpoczęła się w momencie prowadzenia prac nad przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej. Tym bardziej, pomoc oferowaną obecnie przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię należy uznać za szczególnie ważne narzędzie, pozwalające sfinansować wiele cennych inwestycji prorozwojowych - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski, otwierając konferencję, podczas której zaprezentowano założenia II edycji funduszy norweskich i EOG w tym w szczególności w obszarach: środowiska, zdrowia oraz kultury. Do wykorzystania na projekty z tego zakresu jest 250 mln euro. 

Dziedzictwa kulturowe

Ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń to główne obszary, które będą finansowane z dwóch programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Łączna wartość wsparcia w tym zakresie to 70 mln euro.

Więcej informacji:
http://www.eog.gov.pl/

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP