Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Projekt badawczy „Dzieci sieci” - patronat sbp.pl

Data dodania: 23.10.2012

Projekt badawczy „Dzieci sieci” - patronat sbp.pl

„Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych” to ogólnopolski projekt badawczy, który przeprowadzony zostanie w pięciu miastach (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Toruń, Zielona Góra). Przedsięwzięcie dotyczy umiejętności związanych z posługiwaniem się jednym z najważniejszych współcześnie środków przekazu - internetem.

Ogromna siła ekspansji medium przekłada się na ciągłe przemiany obyczajowe, społeczne i kulturowe, a co za tym idzie - organizuje życie osób związanych z wirtualnym środowiskiem. Z tego względu postanowiono przyjrzeć się poziomowi przystosowania najmłodszych - tych, którzy kształtować będą przyszłość - do funkcjonowania w nowym modelu rzeczywistości.

Członkowie zespołu badawczego pochodzą z środków naukowych mieszczących się m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy czy Zielonej Górze. Konsultacji przy realizacji zadania udzielać zaś będą: prof. Wiesław Godzic, prof. Tomasz Szlendak oraz prof. Tomasz Szkudlarek.

Projekt badawczy organizowany jest przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a dofinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane jest w ramach Obserwatorium Kultury, a dodatkowo związane jest z programem Medialab Gdańsk.

Zespół badawczy:

 • dr Piotr Siuda – koordynator zadania (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Socjologii);
 • dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii, Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji);
 • dr Marcin Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii);
 • dr Marta Klimowicz (AdTaily.pl, dyrektor marketingu);
 • dr Renata Piotrowska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa);
 • dr Grzegorz D. Stunża – asystent koordynatora zadania (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych, Pracownia Edukacji Medialnej);
 • Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Damian Muszyński (portal 2edu.pl, redaktor; portal Natemat.pl, bloger);
 • Anna Justyna Dąbrowska (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, członek zespołu ds. edukacji medialnej).

Zespół konsultantów:

 • prof. Wiesław Godzic (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej);
 • prof. Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dyrektor Instytutu Socjologii UMK);
 • prof. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych, kierownik; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN).

Raport zawierający wyniki badania zaprezentowany zostanie 13 grudnia 2012 roku w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej znajdującej się przy ulicy Długi Targ 39/40 w Gdańsku.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP