Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

I Forum Bibliotekarzy Opolszczyzny - relacja

Data dodania: 23.10.2012

I Forum Bibliotekarzy Opolszczyzny - relacja

18 października 2012 r. z inicjatywy Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbyło się I Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Moja biblioteka. Mój użytkownik”. Współorganizatorami konferencji były: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Patronat honorowy nad Forum objęła przewodnicząca ZG SBP, Elżbieta Stefańczyk, która skierowała do uczestników okolicznościowy adres, a wsparcia medialnego udzieliły redakcje: „Nowej Trybuny Opolskiej”, Radia „Plus”, Radia „Opole” oraz „Głosu Nauczycielskiego”.

Impreza zgromadziła: przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych regionu oraz bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek i młodzież uczestniczącą w zajęciach warsztatowych na różnych poziomach nauczania.  Celem Forum była integracja środowiska bibliotekarskiego oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

Na program konferencji złożyły się: wspomniane zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu, wystąpienia przedstawicieli samorządów (Ireny Weber, zastępcy wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Waldemara Zadki, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), referaty i prezentacje bibliotekarzy ze wszystkich znaczących bibliotek w regionie, a także zaproszonych gości z Katowic, Wrocławia i Poznania. 

Tematyka wystąpień, skoncentrowana wokół dostosowania metod i form pracy współczesnych bibliotek do potrzeb użytkowników była niezwykle różnorodna, dająca słuchaczom możliwość poznania szerokiej gamy bibliotecznej oferty: bibliotek naukowych (Biblioteka Śląska w Katowicach), akademickich (biblioteki Politechniki Poznańskiej i Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu), publicznych (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu), pedagogicznych (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia w Strzelcach Opolskich), szkolnych (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim).

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że zmiany technologiczne zachodzące we współczesnym świecie wywarły ogromny wpływ na funkcjonowanie tych instytucji. Przyszłość bibliotek uczestnicy i prelegenci widzą w umiejętnym łączeniu tradycji z nowoczesnością. Nauczyciele bibliotekarze z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim urozmaicili program występami młodzieży, która pod ich kierunkiem przygotowała małą formę teatralną (na motywach Języka Trolli Małgorzaty Musierowicz) oraz zapoznała uczestników z fragmentami projektu Wydajemy własną książkę.

Konferencji towarzyszył konkurs na pracę literacką Moja biblioteka przyszłości, skierowany do uczniów gimnazjów w województwie opolskim (laureatką została Joanna Kościów z klasy 1 b Publicznego Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim) oraz wystawa Jak Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim realizuje swoje funkcje?

nad. Mirosława Grabowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP