Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

I Forum Bibliotekarzy Opolszczyzny - relacja

Data dodania: 23.10.2012

I Forum Bibliotekarzy Opolszczyzny - relacja

18 października 2012 r. z inicjatywy Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbyło się I Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Moja biblioteka. Mój użytkownik”. Współorganizatorami konferencji były: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Patronat honorowy nad Forum objęła przewodnicząca ZG SBP, Elżbieta Stefańczyk, która skierowała do uczestników okolicznościowy adres, a wsparcia medialnego udzieliły redakcje: „Nowej Trybuny Opolskiej”, Radia „Plus”, Radia „Opole” oraz „Głosu Nauczycielskiego”.

Impreza zgromadziła: przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych regionu oraz bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek i młodzież uczestniczącą w zajęciach warsztatowych na różnych poziomach nauczania.  Celem Forum była integracja środowiska bibliotekarskiego oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

Na program konferencji złożyły się: wspomniane zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu, wystąpienia przedstawicieli samorządów (Ireny Weber, zastępcy wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Waldemara Zadki, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), referaty i prezentacje bibliotekarzy ze wszystkich znaczących bibliotek w regionie, a także zaproszonych gości z Katowic, Wrocławia i Poznania. 

Tematyka wystąpień, skoncentrowana wokół dostosowania metod i form pracy współczesnych bibliotek do potrzeb użytkowników była niezwykle różnorodna, dająca słuchaczom możliwość poznania szerokiej gamy bibliotecznej oferty: bibliotek naukowych (Biblioteka Śląska w Katowicach), akademickich (biblioteki Politechniki Poznańskiej i Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu), publicznych (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu), pedagogicznych (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia w Strzelcach Opolskich), szkolnych (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim).

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że zmiany technologiczne zachodzące we współczesnym świecie wywarły ogromny wpływ na funkcjonowanie tych instytucji. Przyszłość bibliotek uczestnicy i prelegenci widzą w umiejętnym łączeniu tradycji z nowoczesnością. Nauczyciele bibliotekarze z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim urozmaicili program występami młodzieży, która pod ich kierunkiem przygotowała małą formę teatralną (na motywach Języka Trolli Małgorzaty Musierowicz) oraz zapoznała uczestników z fragmentami projektu Wydajemy własną książkę.

Konferencji towarzyszył konkurs na pracę literacką Moja biblioteka przyszłości, skierowany do uczniów gimnazjów w województwie opolskim (laureatką została Joanna Kościów z klasy 1 b Publicznego Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim) oraz wystawa Jak Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim realizuje swoje funkcje?

nad. Mirosława Grabowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP