Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Poniedziałek z Prawnikiem - sprawa awansu

Data dodania: 29.10.2012

Poniedziałek z Prawnikiem - sprawa awansu

Jak przedstawia się sprawa awansu zawodowego bibliotekarza? Czy młodszy bibliotekarz z 15 letnim stażem pracy po ukończeniu studiów na kierunku BiINT może od razu awansować na kustosza, czy powinien najpierw zostać bibliotekarzem, później starszym bibliotekarzem a dopiero potem kustoszem?

Przepisy obowiązującego do dnia 02.07.2012 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.1999.41.419) nie regulują kwestii, czy awanse pomiędzy stanowiskami w bibliotekach publicznych odbywa się stopniowo - bądź inaczej: brak jest przepisu wyraźnie ustanawiającego taką procedurę.

Ustanowiono w nim za to wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach i w związku z tym wydaje się, że samo spełnienie wymagań (co do wykształcenia oraz stażu pracy) uprawnia do ubiegania się o angaż na danym stanowisku, nawet jeśli nie jest to stanowisko „następne w hierarchii”. Na koniec wskazać należy, że z dniem 02.07.2012 r. powyższe rozporządzenie uznane zostało za uchylone i obecnie tejże kwestii nie reguluje żaden inny akt, a ponadto, iż samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece nie oznacza, że na stanowisko to automatycznie „awansuje się”.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP