Polecamy
Dorota Siwecka 48,00 PLN

Publikacja dostępna także w IBUK oraz IBUK Libra Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i... więcej >

65 lat Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Autor: Magda Młynarczyk Biblioteka: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 06.11.2012

Należy podkreślić, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zasługi w działalności na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, za rozwijanie czytelnictwa krzyżami zasługi zostały odznaczone dwie bibliotekarki KBP.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego z dnia 16 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zwodowej medalami za długoletnią służbę odznaczonych zostało 12 bibliotekarek KBP.

Na wniosek dyrektora KBP pana Andrzeja Ziemińskiego "z okazji jubileuszu 65-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury" dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego otrzymało 5 bibliotekarek KBP.

Na wniosek Prezydenta Miasta pana Piotra Jedlińskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego "w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą nr 1684/12 z dnia 11 października 2012 r. nadał odznaki honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego" 2 bibliotekarzom KBP.

Na wniosek dyrektora KBP pana Andrzeja Ziemińskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie pan Władysław Husejko "w uznaniu zasług dla Miasta Koszalina" przyznał 4 medale pamiątkowe dla bibliotekarek KBP.

Na wniosek Prezydenta Miasta pana Piotra Jedlińskiego i dyrektora Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pana Lucjana Bąbolewskiego, Rada Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXII/185/12 z dnia 4 października 2012 r. "za wieloletnią pracę na rzecz bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego" przyznała Koszalińskiej Bibliotece Publicznej medal pamiątkowy "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego".

Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego nadała Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP panu Andrzejowi Ziemińskiemu.

Prezydent Miasta Koszalina pan Piotr Jedliński z okazji 65-lecia KBP "za prace na rzecz rozwoju czytelnictwa" uhonorował listami gratulacyjnymi 4 bibliotekarki KBP.

Dyrektor KBP pan Andrzej Ziemiński z okazji jubileuszu 65-lecia biblioteki przyznał nagrody 8 bibliotekarzom.

Starosta Koszaliński pan Roman Szewczyk "za wzorową pracę dla bibliotekarzy i bibliotek powiatu" przyznał nagrodę instruktorowi powiatowemu.

Koszalińska Biblioteka Publiczna i jej pracownicy na czele z dyrekcją otrzymali miłe życzenia, listy i prezenty. Ciekawym akcentem był niecodzienny upominek od Agencji Ochrony SZABEL z Koszalina - szabla.

Wszystkim Gościom dziękujemy za życzenia, obecność i uznanie dla naszej pracy!

Warto dodać, że świętowanie jubileuszu KBP zostało rozpoczęte wykładem szkoleniowym dra Jerzego Wojciechowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego "Pułapki komunikacyjne w relacji z czytelnikiem".Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP