Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury

Data dodania: 19.11.2012

Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury

Z dniem 1 października 2012 r. weszły w życie przepisy art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1230), które umożliwiają łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury.

Na podstawie obowiązującej od 1 października 2012 r treści art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami) biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury pod warunkiem, że połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Ponadto połączenie wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach organizator ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu biblioteki publicznej z inną instytucją kultury podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem takiej decyzji.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP