Polecamy
46,00 PLN 62,00 PLN

Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze... więcej >

Nowoczesny obiekt filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu

Autor: anna iwanczyk Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Województwo: mazowieckie
Data dodania: 23.11.2012

W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz: Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak, wieceprezydent Ryszard Fałek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Włodzimierz Bojarski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu Krystyna Joanna Szymańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" Grażyna Schabowska, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, prezes zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o.o. Mariusz Mróz, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu ks. prał. Wiesław Jerzy Taraska, dyrektorzy szkół i przedszkoli, emerytowani dyrektorzy radomskiej biblioteki i grono bibliotekarzy. Licznie przybyli również przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji, dzięki czemu wydarzenie zostało odnotowane na kartach radomskich mediów.

W ciągu ostatniego roku budynek biblioteki przeszedł gruntowny remont. O tym, jak wielkie zmiany zaszły w nim zmiany najlepiej świadczą słowa wypowiedziane przez dyrektor biblioteki Anny Skubisz-Szymanowskiej, która stwierdzała, że „zmieniło się wszystko od piwnic, aż po dach”. Remont budynku był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych", realizowanego w partnerstwie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, spółki "Rewitalizacja" oraz Gminy Miasta Radomia. Finansowego wsparcia udzielił także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowoczesne wyposażenie biblioteki stało się możliwe dzięki programowi operacyjnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury" - zakup wyposażenia dla dwóch filii bibliotecznych, finansowemu wsparciu Gminy Miasta Radomia, oraz wkładom własnym biblioteki.

Obecnie biblioteka przy ulicy Kusocińskiego jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek w naszym regionie. Dzięki lepszym warunkom lokalowym zaplanowano poszerzenie działalności kulturalno-oświatowej.

90-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu zostało zaakcentowane wystawą pt. "90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu 1922-2012" oraz prezentacją multimedialną „Wczoraj i dziś biblioteki”. Wśród reprezentantów pokoleń bibliotekarzy wzbudziły one duże zainteresowanie i dostarczyły im wielu wzruszeń.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP