Polecamy
55,00 PLN

Książkę tworzą trzy merytorycznie wyróżniające się części: prezentacja unikalnej... więcej >

Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989 - promocja publikacji dra Przemysława Bartkowiaka

Autor: Biblioteka: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Województwo: lubuskie
Data dodania: 27.11.2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza 29 listopada br. o godz. 18.00 do Klubu Pro Libris na promocję publikacji Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989 dr. Przemysława Bartkowiaka.
Przemysław Bartkowiak – doktor nauk humanistycznych; historyk, kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Naukowo zajmuje się historią najnowszą Polski, głównie dziejami harcerstwa oraz historią regionalną po 1945 roku dotyczącą terenów Środkowego Nadodrza. Autor dwóch monografii dotyczących harcerstwa: Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989 (Zielona Góra 2012);  Harcerstwo w Grodzisku Wielkopolskim w latach 1915-2005 (Grodzisk Wielkopolski 2008). Ponadto współredaktor pięciu innych opracowań książkowych dotyczących historii Środkowego Nadodrza i Zielonej Góry oraz 33 artykułów opublikowanych w różnych wydawnictwach naukowych.
"Harcerstwo jest wielkim ruchem wychowawczym odgrywającym ogromną rolę w kształtowaniu dzieci i młodzieży. W ciągu blisko stuletniej historii wypracowało, w zależności od zmieniających się warunków politycznych i społecznych, własne metody wychowawcze, dostosowane do aktualnie panującej sytuacji. Atrakcyjność i zasięg oddziaływania tego ruchu frapowały wielu uczonych zajmujących się metodami pedagogicznymi harcerstwa, bazą społeczną, ideologią czy dziejami harcerstwa. Zajmowano się dziejami harcerstwa w kraju i na obczyźnie, przed wojną, w czasie wojny, ze szczególnym naciskiem na udział harcerek i harcerzy w walce z okupantem, działalnością powojenną. Powstały także prace traktujące o działalności harcerzy w różnych regionach kraju. Jedną z nich jest książka młodego historyka z Zielonej Góry dra Przemysława Bartkowiaka poświęcona dziejom harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989” -
dr hab. Marek Ordyłowski, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP