Polecamy
Andrzej Buck 28,00 PLN

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie.... więcej >

Seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek” - relacja

Data dodania: 30.11.2012

Seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek” - relacja

 

W dniu 30 listopada, w Arkadach Kubickiego podczas Targów Książki Historycznej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w ramach II Salonu Bibliotek seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa bibliotek”. Przybyłych słuchaczy przywitała przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, podkreślając istotną chociaż mało znaną rolę bibliotek publicznych w popularyzacji historii, a przede wszystkim w tworzenia lokalnych środowisk skupiających miłośników odkrywania lokalnych dziejów. Zarówno poprzez seminarium jak i drugą edycję specjalnie na TKH przygotowanego „Katalogu publikacji historycznych bibliotek” SBP popularyzuje mało znaną edytorską działalność publicznych bibliotek, dzięki której do zbiorowej pamięci powracają zasłużone postaci i wydarzenia związane z historią „małych ojczyzn”.

Pierwszym prelegentem był Tadeusz Władysław Świątek, który w referacie „Warszawskie rody”, bogato ilustrowanym fotografiami omawianych postaci, pałaców, kamienic, pomników i innych pamiątek związanych z warszawskimi rodami, niezwykle ciekawie, z pasją opowiadał o dawnych mieszkańcach Warszawy. Niewiele rodów przetrwało do dziś. Do nielicznych należy Dzianott de Castellati, spadkobierca zapomnianej rodziny wielce zasłużonej dla Warszawy. 

W następnym wystąpieniu pt. „W folwarku Ursinów. Nasz sąsiad Julian Ursyn Niemcewicz” Jacek Okulus, pracownik Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, przedstawił działania Biblioteki wokół popularyzacji postaci Juliana Ursyna Niemcewicza, patrona Biblioteki, zaś niegdyś właściciela terenów, na których powstała dzielnica Ursynów. Dzięki współdziałaniu Ursynoteki, środowisk naukowych i władz dzielnicy Biblioteka zainicjowała Kolekcję Niemcewiczowską, w której w pięknej formie edytorskiej wydano nieznane dzienniki, powieść, zapomniane mowy sejmowe autora „Powrotu posła”.

Mirosława Majewska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe w referacie „Podróże w czasie czyli biblioteczne spotkania z historią” przedstawiła różnorodne działania Biblioteki związane z popularyzacją historii, przede wszystkim inspirowane postacią patrona Biblioteki Zygmunta Jana Rumla, żołnierza-poety z Batalionów Chłopskich, To wyjątkowa postać, młody chłopak o wrażliwej duszy, którego błyskotliwy umysł i poetyckie zdolności doceniał sam Jarosław Iwaszkiewicz, a o którym większość Polaków nigdy nie słyszała.

Ostatnim gościem seminarium był Grzegorz Zegadło, dyrektor PiMB im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie. Jego prezentacja „Od przypadku do misji. Nie tylko o wydawnictwach historycznych Książnicy Pruszkowskiej” nawiązywała do głównego tematu seminarium – „Małych ojczyzn” – i prezentowała dwa naczelne cele operacyjne Strategii Rozwoju pruszkowskiej biblioteki. Te cele, to przede wszystkim działalność wydawnicza Pruszkowskiej Książnicy, skupiona na publikacjach przybliżających historię Pruszkowa i regionu oraz działalność popularyzatorska – również ukierunkowana na historię Małej Ojczyzny, jaką jest Pruszków.

Wszystkie seminaryjne prezentacje, dzięki uprzejmości Ursynoteki, będą wkrótce dostępne na portalu.

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP