Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Poniedziałek z Prawnikiem o podwyższaniu własnych kwalifikacji zawodowych

Data dodania: 03.12.2012

Poniedziałek z Prawnikiem o podwyższaniu własnych kwalifikacji zawodowych

Właśnie obroniłam licencjat na kierunku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W bibliotece pracuje od 6 lat na stanowisku młodszego bibliotekarza. Co mi teraz przysługuje? Czy mogę awansować na starszego bibliotekarza i co się z tym wiąże?

Zgodnie z treścią zał. 2 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.1999.41.419), za wyższe wykształcenie bibliotekarskie (wykształcenie równorzędne) uznaje się m.in. ukończenie wyższych zawodowych studiów (studiów licencjackich) bibliotekarskich. Jeśliby przyjąć, że studia na kierunku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa są studiami bibliotekarskimi, to wydaje się, że w związku z ich pozytywnym ukończeniem, może Pani ubiegać się o angaż nawet na stanowisku starszego kustosza, gdyż spełnia Pani dodatkowo warunek 6-letniego stażu zawodowego.

Tym bardziej, przy założeniu jak powyżej, może Pani awansować na stanowisko kustosza, czy starszego bibliotekarza.

Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że z dniem 02.07.2012 r. powyższe rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji uznane zostało za uchylone i obecnie tejże kwestii nie reguluje żaden inny akt.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP