Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Raport z badania „Kultura do.finansowania”

Data dodania: 04.12.2012

Raport z badania „Kultura do.finansowania”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z badania „Kultura do.finansowania”, który dostępny jest do pobrania na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W badaniu wzięły udział głównie organizacje pozarządowe (52%), ale także instytucje publiczne (38%) i firmy prywatne (5%). Działają ona głównie na terenie Polski (71%), a jako główne dziedziny działalności wskazują dziedzictwo kulturowe (22%), muzykę (19%), teatr (15%), sztuki wizualne (12%) i literaturę (10%). 57% badanych współpracuje międzynarodowo. Współpraca ta polega głównie na organizacji wspólnych wydarzeń (50%), a także wymianie artystów, pracowników (26%) oraz dzieł, kolekcji (12%). Środki na swoją działalność instytucje czerpią ze środków samorządowych (29%), od osób indywidualnych (21%), od instytucji rządowych (20%), od firm (19%) i ze źródeł międzynarodowych (11%).

Badanie „Kultura do.finansowania” jest bardzo istotne w kontekście podsumowania edycji 2007-2013 Programu Kultura oraz przygotowań do nadchodzącego na lata 2014-2020 nowego programu Komisji Europejskiej pod nazwą Kreatywna Europa. Badanie zrealizował Punkt Kontaktowy ds. Kultury, działający w strukturach Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ankietę przeprowadzono na przełomie września i października wśród 50 instytucji i organizacji, które prowadzą działalność kulturalną. Badanie pokazuje, że polscy operatorzy mają już doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, w różnych programach, aż 90% z nich deklaruje znajomość Programu Kultura.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP