Polecamy
Małgorzata Kowalska 38,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Elżbieta Stefańczyk

Pełnomocnik dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

 • Studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1973 r.)
 • W latach 1974-1993 - praca w ośrodkach informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, m. in. w CINTE
 • Od 1993 r. - w Bibliotece Narodowej w Warszawie
 • Od 1998 r. - kierownik Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów Nowszych BN w Warszawie
 • Od maja 2006 r. do grudnia 2011 r. - wicedyrektor BN ds. gromadzenia i opracowania zbiorów
 • Od 2007 r. członek Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego
 • Od września 2011 r. Członek Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury
 • Od 2012 r. - Pełnomocnik dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

Funkcje w organizacjach zawodowych:

 • 1995-2005 przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP
 • 2001-2005 Sekretarz Generalny ZG SBP
 • W kadencji 2005-2009 i 2009-2013 Przewodnicząca SBP
 • 2013- Ponowny wybór na Przewodniczącą SBP
 • 2009- Członek Krajowej Rady Bibliotecznej
 • Członek założyciel Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej

Zainteresowania pozazawodowe: film, literatura piękna, pamiętniki, turystyka

Kontakt: e.stefanczyk@sbp.pl

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP