Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Ewa Kobierska-Maciuszko

    Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
  • Starszy kustosz dyplomowany, absolwentka polonistyki (UW) i bibliotekoznawstwa (podyplomowe UJ)
  • Od 1982 r. - praca w BUW
  • 1995 r. - wicedyrektor BUW, współautorka projektu technologicznego i funkcjonalnego nowego gmachu BUW
  • Od 2003 r. - dyrektor BUW
  • W latach 2005-2008  - członek Zarządu Głównego Ligi Europejskich Bibliotek Naukowych (LIBER)
  • Zainteresowania zawodowe: problemy zarządzania bibliotekami naukowymi w procesie transformacji technologicznej, projektowanie i wdrażanie zmian w warunkach instytucji budżetowej, architektura bibliotek
  • Zainteresowania pozazawodowe: turystyka indywidualna, psychologia społeczna, zdrowy (i przyjemny) styl życia

Kontakt: e.kobierska-maciuszko@sbp.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP