Polecamy
38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku... więcej >

Marzena Przybysz

Starszy kustosz w Zakładzie Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej w Warszawie

 • Studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Od 1991 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie
 • Od 1991 r. w Zakładzie Teorii i Organizacji Bibliografii w Instytucie Bibliograficznym BN, w latach 1997-2007 na stanowisku kierownika Zakładu
 • Od 2007 r. w Zakładzie Dokumentacji Księgoznawczej BN, w latach 2007-2008 na stanowisku kierownika Pracowni Bibliografii Bibliologicznych w Zakładzie, w latach 2008-2012 na stanowisku kierownika Zakładu
 • W latach 1996-2001 w Bibliotece Sejmowej przy opracowaniu wydawnictw
 • Redaktorka bibliografii (m.in. Polska Bibliografia Bibliologiczna, Bibliografia Bibliografii Polskich). Autorka opracowań z zakresu bibliografii, bibliologii, bibliotekarstwa. Uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych.

Funkcje w organizacjach zawodowych:

 • Od 2005 r. przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP
 • Od 2009 r. sekretarz redakcji miesięcznika „Bibliotekarz”, wydawanego przez SBP
 • W kadencji 2009-2013 r. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SBP
 • Od 2012 r. przewodnicząca Koła SBP przy Bibliotece Narodowej
 • W kadencji 2013-2017 r. członek Prezydium ZG SBP ds. Komisji, Sekcji i Zespołów problemowych
 • Absolwentka Szkoły Reprezentacji NGO (2011) oraz Szkoły Partycypacji Społecznej (2012). Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej działając na rzecz upowszechniania szeroko rozumianego kulturowego dziedzictwa narodowego, wiedzy o książce, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i bibliotekarstwa polskiego

Hobby: turystyka krajoznawcza, historia Mazowsza, rower, książki, ogród itp.

Kontakt: m.przybysz@sbp.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP