Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Powstaje drugi numer „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”

Data dodania: 13.12.2012

Zapraszamy Państwa do współtworzenia drugiego numeru „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”, zatytułowanego „Biblioteka pedagogiczna wsparciem dla nauczycieli”. W drugim numerze „BNB” przewidujemy następujące działy:

  • Z TEORII,
  • Z PRAKTYKI,
  • MATERIAŁY,
  • KOMUNIKATY,
  • RELACJE I SPRAWOZDANIA,
  • POLECANE LEKTURY.

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu; relacji, recenzji i komunikatów - 3 stron. Prosimy stosować czcionkę Calibri (14 - w tytułach, 11 - w tekście, 9 - w przypisach), odstępy między wierszami (1.25 pkt.) oraz akapity amerykańskie (wolna linia oddzielająca ciągi myślowe). Preferujemy artykuły po wstępnej polonistycznej korekcie językowej. Do tekstów należy dołączyć tytuły, lidy i informację o autorze (imię, nazwisko, nazwa instytucji).

Na gotowe materiały (pliki w formacie DOC) czekamy do końca lutego 2013 roku. Prosimy o ich przesyłanie na adres mailowy biuletynu: biuletyn.bnb@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!

Anna Marcol, Redaktor Naczelna


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP