Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Dofinansowania z Funduszu Promocji Twórczości na 2013 rok

Data dodania: 19.12.2012

Dofinansowania z Funduszu Promocji Twórczości na 2013 rok

Jak wynika z regulaminu konkursu umieszczonego na stronach internetowych resortu kultury, konkursem objęte są dofinansowania na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomocy socjalnej dla twórców z Funduszu Promocji Twórczości.

Nabór wniosków w konkursie, w którym zaplanowano przyznanie 7 dofinansowań, trwa do 30 stycznia 2013 r.

Dofinansowanie może być przyznane w następujących dziedzinach:

  • architektura i urbanistyka
  • fotografia
  • kartografia
  • literatura
  • muzyka i taniec
  • opieka nad zabytkami
  • sztuki plastyczne
  • teatr i film
  • upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
  • wzornictwo przemysłowe.

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być te instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. 

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP