Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Interwencja w sprawie bibliotek pedagogicznych

Data dodania: 28.12.2012

Interwencja w sprawie bibliotek pedagogicznych

List Elżbiety Stefańczyk - przewodniczącej SBP do Pani Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji wielu bibliotek pedagogicznych. Poniżej treść listu:


Warszawa 28.12. 2012 r.

Pani 
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

W związku z napływającymi do nas sygnałami o likwidacji wielu bibliotek pedagogicznych w województwach: śląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która grozi drastycznym ograniczeniem działalności edukacyjnej tych placówek i pozostaje w sprzeczności z funkcją bibliotek pedagogicznych w opracowywanym przez MEN systemie kompleksowego wspomagania szkół i ośrodków nauczania. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z zadowoleniem przyjął projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, w którym znalazły się zapisy poszerzające zadania bibliotek pedagogicznych, uwzględniające ich znaczenie w realizowaniu polityki edukacyjnej państwa poprzez, m. in. kompleksowe wspomaganie bibliotek szkolnych,  placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Potencjał i wieloletnie doświadczenie bibliotek pedagogicznych powinno być wykorzystane w procesie realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (zwłaszcza priorytetu 3.1.1. Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie publicznej) oraz w projektach związanych z programami uczenia się przez całe życie.

SBP wielokrotnie starało się przekonać samorządowców do inwestowania w biblioteki działające na ich terenie, zaniechania podejmowania uchwał likwidujących te placówki, najczęściej z powodów finansowych. Względy ekonomiczne nie mogą przesłaniać efektów społecznych działalności bibliotek  pedagogicznych, które są oczywiste.

Biorąc powyższe pod uwagę bardzo proszę Panią Minister o wsparcie naszych działań interwencyjnych, zmierzających do powstrzymania samorządów w podejmowaniu decyzji o likwidacji bibliotek pedagogicznych, które wspierają nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych oraz promują rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Licząc na przychylność Pani Minister pozostaję z poważaniem 

Elżbieta StefańczykPrzewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Do wiadomości:

  1. Sylwia Czacharowska, przew. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych 
  2. Wiesława Budrowska, przew. Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP