Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Grant dla MiPBP w Łęczycy na realizację projektu „Diabeł Boruta w komiksie”

Autor: Biblioteka: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy Województwo: łódzkie
Data dodania: 03.01.2013

Mamy przyjemność poinformować, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy złożyła wniosek do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i on został pozytywnie oceniony. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000 zł. na realizację projektu „Diabeł Boruta w komiksie”. Projekt ten skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 roku życia z Łęczycy i powiatu.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy o swoim regionie; zapoznanie dzieci i młodzieży z legendami regionu łęczyckiego; dostarczenie wiedzy o sztuce tworzenia komiksu oraz rozwijanie zainteresowań i pasji.

Aby osiągnąć zamierzone cele przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży wiele ciekawych działań tj.: warsztaty plastyczno-literackie dotyczące tworzenia komiksu, lekcje regionalne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konkurs plastyczno-literacki „Czarcia historia”, wystawy komiksów.

Termin realizacji projektu: 02.01.- 14.06.2013 r.

Informacje o poszczególnych działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży będą zamieszczane m.in. na stronach: www.sbp.pl, www.bibliotekaleczyca.pl, www.leczyca.info.pl, www.leczyca.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP