Polecamy
27,00 PLN

„Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa... więcej >

Badanie roli instytucji prowadzących działania z zakresu integracji cyfrowej

Data dodania: 04.01.2013

Badanie roli instytucji prowadzących działania z zakresu integracji cyfrowej

Jeśli Państwa biblioteka oferuje dostęp do komputerów, organizuje dla mieszkańców szkolenia związane z nowymi technologiami lub prowadzi inne działania zwiększające ich umiejętności informatyczne, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest elementem międzynarodowego projektu badawczego Komisji Europejskiej MIREIA.

Celem projektu MIREIA jest zbadanie roli, jaką odgrywają publiczne punkty dostępu do Internetu (tzw. PIAP-y), zarówno te działające samodzielnie jak i te, które należą do instytucji takich jak np. biblioteki, remizy strażackie, urzędy gminy, w realizacji celów polityki europejskiej (zwłaszcza Europejskiej Agendy Cyfrowej). Wyniki badania zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety (zajmie to tylko około 15 minut):
http://www.surveymonkey.com/s/MIREIA_Polish

W razie pytań lub uwag dotyczących ankiety lub całego badania prosimy o kontakt z Elżbietą Dydak z FRSI (elzbieta.dydak@frsi.org.pl) lub z Marią Garrido z Grupy ds. Technologii i Zmian Społecznych Uniwersytetu w Waszyngtonie (eiMAP@telecentre-europe.org).

 

Projekt jest koordynowany i finansowany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (JRC-IPTS) we współpracy z DG-CONNECT (Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii). Jego elementem jest „mapowanie” rozmieszczenia i działań PIAP-ów, zlecone do realizacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej Uniwersytetowi w Waszyngtonie oraz Telecentre-Europe, ogólnoeuropejskiej sieci, której członkiem jest FRSI. Nasza fundacja pełni rolę punktu kontaktowego w sprawie badania na terenie Polski.

Więcej informacji o projekcie: http://www.telecentre-europe.org/?page_id=5644

Źródło: FRSI


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP