Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Polska koordynatorem prac Państw Europy Środkowej i Bałtyckich w WIPO

Data dodania: 07.01.2013

Polska koordynatorem prac Państw Europy Środkowej i Bałtyckich w WIPO

Od stycznia do końca grudnia 2013 roku Polska będzie koordynować prace grupy regionalnej Państw Europy Środkowej i Bałtyckich (Central European and Baltic States - CEBS) w ramach prac Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Koordynacją zajmie się Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Patentowym RP.

Państwo, które koordynuje prace danej grupy regionalnej, uzgadnia jej stanowiska dotyczące spraw organizacyjnych i merytorycznych znajdujących się w harmonogramie prac WIPO; reprezentuje swoją grupę regionalną w negocjacjach toczących się podczas Zgromadzeń Ogólnych i posiedzeń poszczególnych komitetów WIPO oraz pomiędzy sesjami; utrzymuje stały kontakt z sekretariatem WIPO; decyduje o tym, które państwa (posiadające tzw. status gospodarek pozostających w transformacji) otrzymają dofinansowanie z tytułu uczestnictwa przedstawicieli ich administracji publicznej w posiedzeniach WIPO.

Polski resort kultury będzie zaangażowany w przygotowanie i prowadzenie grupy regionalnej (CEBS) przede wszystkim w ramach prac Komitetu ds. Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (SCCR), Międzyrządowego Komitetu ds. Własności Intelektualnej i Zasobów Genetycznych, Wiedzy Tradycyjnej i Folkloru (IGC) oraz innych komitetów WIPO zgodnie z właściwością kompetencyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku MKiDN zajmie się zatem koordynacją merytorycznych prac w ramach CEBS, które będą dotyczyć m.in.:

  • przygotowania do negocjacji oraz uczestniczenia w nich podczas konferencji dyplomatycznej dotyczącej projektu traktatu w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych i niedowidzących/ osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (konferencja dyplomatyczna odbędzie się w czerwcu 2013 roku w Marakeszu);
  • przygotowania projektu traktatu w sprawie ochrony organizacji nadawczych (istnieje możliwość, że Zgromadzenia Ogólne WIPO już w 2013 r. podejmą decyzję o zwołaniu konferencji dyplomatycznej dotyczącej przyjęcia umowy międzynarodowej w tym zakresie),
  • kontynuacji prac dotyczących dozwolonego użytku na rzecz bibliotek i archiwów oraz instytucji edukacyjnych i badań;
  • kontynuacji prac dotyczących ochrony tradycyjnych przejawów kultury (TCE - Traditional Cultural Expressions).

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP