Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Styczniowy numer „Poradnika Bibliotekarza” już wkrótce

Data dodania: 09.01.2013

Styczniowy numer „Poradnika Bibliotekarza” już wkrótce

Polecamy, m.in. lekturę tekstów:

Współczesne nośniki tekstu alternatywą czy wyzwaniem dla książki drukowanej - na przykładzie Książnicy Pomorskiej. Cz.1.

W pierwszej części artykułu Alicja Klich omawia alternatywne nośniki tekstu jako część zbiorów specjalnych, wyodrębnionych wg różnych kryteriów: cech wydawniczo-formalnych i rzeczowych, a także pochodzenia lub specyficznego znaczenia. W tym kontekście umiejscawia książkę mówioną, mikroformy i książkę elektroniczną. Dwie pierwsze formy nośników omówione są w niniejszym tekście. Audiobookom poświecono w „Poradniku” kilka artykułów, natomiast warto zwrócić uwagę na mikroformy – ich historię i zastosowanie, a także przykłady ich stosowania i wykorzystywania w działalności Biblioteki Narodowej i Książnicy Pomorskiej.

Biblioteka w regionie – region w bibliotece

Biblioteki publiczne, z racji swoich funkcji, uczestniczą w inicjatywach na rzecz regionalizmu - gromadząc, dokumentując i udostępniając publikacje o regionie i wykazując tym samym troskę o zachowanie dziedzictwa regionalnego. Te działania biblioteki doskonale wpisują się w pojęcie placówki bibliotecznej - jako centrum informacji regionalnej, jako warsztat pracy dla regionalistów i wszystkich zainteresowanych danym regionem; podnoszą tym samym prestiż i znaczenie biblioteki w swoim środowisku.

Dorosły w bibliotece, czyli o ofercie kulturalno-oświatowej dla osób pracujących

Autorka - Małgorzata Kokosińska porusza w swoim artykule problem braku satysfakcjonującej oferty kulturalno-oświatowej bibliotek adresowanej do dorosłego czytelnika. Biblioteki głównie zajmują się dziećmi i seniorami. Analizuje dotychczasowy stan zadań pięciu miejskich bibliotek w Łodzi i formułuje rozwiązania przydatne w pracy bibliotekarza.

System oświatowy i biblioteki Austrii

Austriacki system oświatowy, obowiązujący od 50 lat jest dosyć skomplikowany; cechuje go wielostopniowość etapów edukacji , zróżnicowany stopień trudności oraz drożność systemu nauczania. Inaczej, niż w Polsce funkcjonują biblioteki. W skład systemu bibliotecznego wchodzą : Biblioteka Narodowa w Wiedniu, biblioteki uniwersyteckie i wyższych uczelni (dobrze finansowane), biblioteki publiczne powoływane przez samorządy, biblioteki szkolne, biblioteki zakładowe i specjalistyczne. Warto z autorką artykułu – Haliną Lewszą zwiedzić wybrane placówki biblioteczne, które perfekcyjnie funkcjonują, pomimo braku specjalnych uregulowań prawnych. 

Warto było… warto będzie…

Olga Nowicka proponuje czytelnikom ‘PB” wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, która działając w nowym, przestronnym obiekcie, prowadzi bogate i różnorodne działania promocyjne i marketingowe na rzecz swoich mieszkańców, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. W 2011 r. Biblioteka uzyskała tytuł Mistrza promocji Czytelnictwa , jej działania są interesujące , bogate merytorycznie i różnorodne.

Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism osobliwością w skali kraju

W artykule zaprezentowana jest specjalistyczna baza bibliograficzna „Edukacja”, prowadzoną przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu : historia powstania, cele tworzenia bazy, zakres tematyczny, funkcjonalność, sposoby wyszukiwawcze oraz perspektywy jej rozwoju.

Ponadto w numerze: artykuły problemowe i środowiskowe, porady prawne, relacje z konferencji i tekst o wydawnictwie Zakamarki pióra Bogdana Klukowskiego, materiały metodyczne związane z lutowymi Walentynkami i styczniowymi świętami Dnia Babci i Dziadka.

Z okazji Nowego Roku 2013 życzę Czytelnikom, Sympatykom i Przyjaciołom „Poradnika Bibliotekarza” dużo zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym i pomyślności zawodowej.

nad. Jadwiga Chruścińska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP