Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Ciekawe sprawy, ciekawi ludzie - ukazał się pierwszy w 2013 r. numer „Bibliotekarza”

Data dodania: 11.01.2013

Ciekawe sprawy, ciekawi ludzie - ukazał się pierwszy w 2013 r. numer „Bibliotekarza”

Już jest w sprzedaży pierwszy tegoroczny numer „Bibliotekarza”. A zawartość jego zainteresuje wszystkich, którym bliska jest tematyka bibliotekarska.

W tym numerze znajduje się ostatnia część z cyklu omawiającego projekt ustawy o bibliotekach, opracowany przez zespół powołany przez ZG SBP. Prezentowane są zapisy dotyczące organizacji bibliotek, których problemy ujęto w nowym porządku organizacyjnym i funkcjonalnym oraz ich pracowników. Gościem „Bibliotekarza” styczniowego jest Bolesław Howorka - znawca prawa, dyplomowany bibliotekarz, wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu, członek honorowy SBP, autorem ponad 300 publikacji. Jego biografia obfitująca w wydarzenia jest świadectwem ciągłych przemian społecznych, bibliotekarskich, odnoszącą się do ciekawych zjawisk, osobowości i postaci.

 

 

 

W części artykułowej znajduje się m.in. tekst przedstawiający zmiany w zakresie internetyzacji bibliotek publicznych. Analiza jest podsumowaniem wybranych wskaźników na podstawie danych statystycznych GUS. Jest także prezentacja dokonań Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz omówienie broszurowych druków ziołoleczniczych na terenach Polski przedwojennej

Z bibliotek krajowych jest prezentowana Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu, obchodząca w 2012 r. jubileusz 65-lecia działalności.

Pośród stałych działów („Sprawozdania i relacje”, „Prawo biblioteczne”, „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego) znajduje się nowa rubryka „O bibliotekach w prasie”. Redakcja zamierza, aby w niej były prezentowane informacje z prasy oraz czasopism ogólnokrajowych i regionalnych odnoszące się do bibliotek. Istotne jest pokazanie bibliotekarzom co piszą o bibliotekach inni, jaki jest wizerunek bibliotek w oczach dziennikarzy, społeczeństwa. Wyboru informacji dokonali bibliotekarze z bibliotek publicznych i naukowych, w tym bibliografowie opra¬cowujący bibliografie regionalne.

Zajmującej lektury oraz wszystkiego dobrego na każdy dzień nowego roku,
Redakcja „Bibliotekarza”

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP