Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Posiedzenie KRB - opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami

Data dodania: 14.01.2013

W dniu 10 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po analizie dokumentacji, zapoznaniu się z opiniami wojewódzkich bibliotek publicznych i członków KRB-referentów wniosku oraz dyskusji Rada wydała dwie opinie negatywne (wnioskodawcy: gmina Masłów i gmina Niemodlin) i jedną pozytywną (wnioskodawca: gmina Choceń). Rozpatrywanie pozostałych złożonych wniosków będzie kontynuowane po uzupełnieniu dokumentacji.

Zebrani przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRB za 2012 r. oraz plan pracy na rok 2013. Postanowili również, by na jednym z najbliższych posiedzeń zająć stanowisko w sprawie powstającej Polskiej Bibliografii Naukowej.

Przewodniczący poinformował także o podpisaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 5 grudnia 2012 roku rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP