Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012

Data dodania: 15.01.2013

Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie, zrealizowane w latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012. Patronem NAGRODY MŁODYCH SBP jest prof. Maria Dembowska.

Zobacz: wyniki konkursu Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2011/2012 i 2012/2013

Celem konkursu jest:

 1. Promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 2. Inspirowanie środowiska do podejmowania problematyki współczesnego bibliotekarstwa polskiego.
 3. Zacieśnianie współpracy SBP z uczelniami kształcącymi kadrę bibliotekarską.

Warunki konkursu:

 1. Praca winna podejmować problematykę współczesnego bibliotekarstwa polskiego i informacji naukowej. W wyjątkowych wypadkach może być tematyka historyczna.
 2. Prace należy nadsyłać do dnia 30 marca 2013 r. na adres: Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
 3. Prace winny być przysłane w wydruku komputerowym lub w maszynopisie. Do pracy musi być dołączona opinia promotora oraz rekomendacja dyrektora instytutu lub kierownika katedry,
 4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30.05.2013 r.

Nagroda:

 1. Nagroda nosi nazwę „NAGRODA MŁODYCH SBP im. prof. Marii Dembowskiej"
 2. Pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP.
 3. W zależności od decyzji Sądu Konkursowego możliwe jest opublikowanie najciekawszej części pozostałych prac w czasopismach SBP.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cenne książki Wydawnictwa SBP.

Zarząd Główny SBP spośród wybitnych przedstawicieli dydaktyki akademickiej powołał Sąd Konkursowy, który wyda werdykt w oparciu o stosowny regulamin. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasopismach SBP i Platformie Cyfrowej SBP.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy także wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy i pracowników inforamcji naukowej.

Przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk
Warszawa - styczeń 2013 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP