Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Prawne aspekty digitalizacji

Data dodania: 17.01.2013

Prawne aspekty digitalizacji

Nowe technologie informatyczne stworzyły niewiarygodne szanse, dzięki którym wspólne dziedzictwo może stać się bardziej dostępne dla wszystkich, przede wszystkim dzięki digitalizacji zasobów kultury. W Polsce z roku na rok digitalizuje się coraz więcej - w 2012 r. w ramach programu Kultura+ przeznaczono na te działania 18 mln zł.

Mimo tego nadal praktyka stosowania przepisów prawnych a w szczególności tych dotyczących prawa autorskiego jest różna, pojawia się dużo nieprawidłowych interpretacji, co powoduje wiele problemów.

Do najczęstszych należy błędne traktowanie digitalizacji jako czynności twórczej (co wypaczałoby sens jakiemu ma służyć) a powstałych w jej wyniku wizerunków jako utworów zależnych, do których prawa przysługują osobie dokonującej digitalizacji. W przypadku muzeów, zgodnie z ustawą, można udostępniać i rozpowszechniać wizerunki cyfrowe muzealiów w internecie, bez konieczności zdobywania pozwoleń od twórców.

Zapraszamy do lektury analizy dotyczącej niektórych prawnych aspektów digitalizacji 2D i 3D przygotowanej przez Centrum Cyfrowe:
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2013/01/Prawne-aspekty-digitalizacji.pdf 

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP