Polecamy
Jefim Szyfrin 20,90 PLN 24,90 PLN

„To ja, PANDA WIELKA ” – pandy wielkie pochodzą z Chin. Uwielbiają jeść bambus i... więcej >

Kompetencje kluczowe zadaniem wszystkich nauczycieli

Data dodania: 25.01.2013

Kompetencje kluczowe zadaniem wszystkich nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ma przyjemność zaprosić placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i biblioteki pedagogiczne do współpracy przy realizacji programu edukacyjnego mającego na celu rozwój społecznych i obywatelskich kompetencji rad pedagogicznych. Rozwijanie tych kompetencji przyczynia się do osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły, pozytywnie wpływa na atmosferę placówki oraz przygotowuje uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w jego różnych wymiarach, od lokalnego po globalny.

Pilotaż programu w wybranych szkołach jest planowany na rok szkolny 2013-14. W tym celu w okresie od lutego do maja 2013 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotuje grupę certyfikowanych ekspertów, upoważnionych do wdrażania programu w środowisku szkolnym. Uznani trenerzy coachingu indywidualnego i grupowego, edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka poprowadzą 100 godzin zajęć stacjonarnych oraz konsultacji online. Eksperci zostaną wyposażeni we wszystkie niezbędne narzędzia do realizacji programu, a w jego trakcie otrzymają wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji online oraz superwizji grupowej.

Wszystkie koszty związane z programem szkoleniowym, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uczestników podczas zajęć są pokrywane z budżetu ORE.

Zadaniem ekspertów będzie przeprowadzenie rocznego pilotażu programu w 4 szkołach oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji działań. Przewidywany wymiar czasu pracy z jedną szkołą szacuje się na około 40 godzin, wliczając 20 godzin spotkań z radą pedagogiczną oraz 20 godzin pracy analitycznej, w tym udzielanie wsparcia online radom pedagogicznym.

Wyboru kandydata na eksperta dokonuje instytucja delegująca do pracy w programie na podstawie kryteriów opracowanych przez ORE. Zadania powierzone ekspertowi zostaną włączone w plan pracy instytucji na podstawie porozumienia z ORE. Kryteria wyboru eksperta:

  • gotowość i silna motywacja do pracy w dwuletnim programie;
  • znajomość obszaru edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka i/lub kompetencji społecznych;
  • zgoda dyrektora placówki na włączenie godzin pracy eksperta w programie w wymiar czasu jego pracy w placówce macierzystej;
  • deklaracja kandydata o pełnym zaangażowaniu i uczestnictwie w szkoleniach, superwizji grupowej oraz aktywności na platformie internetowej.

Do udziału w programie pilotażowym zostanie zakwalifikowanych 25 instytucji. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli pierwszeństwo uzyskają placówki posiadające akredytację Kuratora Oświaty (Dz. U z 2009r. nr. 200, poz. 1537). Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie ORE.

Terminy szkoleń:

  • I zjazd: 4 - 10 marca 2013
  • II zjazd: 3 - 10 kwietnia 2013

W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w programie należy wypełnić załączony formularz i odesłać do Pani Oleny Styslavskiej, nauczyciela konsultanta Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Możliwe formy przesłania zgłoszenia:

  • faks: +48 22 345 37 52;
  • poczta elektroniczna: olena.styslavska@ore.edu.pl;
  • poczta (Olena Styslavska, WRKSO ORE, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa).

Do formularzu zgłoszeniowego należy dołączyć CV zgłoszonego kandydata. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia upływa w dniu 8 lutego br. Szczegółowych informacji na temat programu udziela Olena Styslavska (tel.: +48 22 345 37 52). 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP