Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra - podsumowanie

Data dodania: 28.01.2013

Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra - podsumowanie

W dniach 24-25 stycznia 2013 r. w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra”. Honorowy patronat nad Konferencją objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny objęło radio Radiofonia z Krakowa.

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób z Polski i zagranicy. Uczestnicy reprezentowali biblioteki cyfrowe oraz instytucje związane z digitalizacją i cyfryzacją. Byli obecni również przedstawiciele muzeów i archiwów. Na konferencję przybyli też goście z Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji i Czech.

Podczas konferencji podsumowano projekt Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, oraz dyskutowano na temat nowych rozwiązań w archiwizacji, konserwacji, digitalizacji i prezentacji zbiorów cyfrowych w Internecie. Ogółem wygłoszono 28 referatów.

Uczestników powitali: Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk i Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Kistryn. Wykład inauguracyjny pt.: „Filozofia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej”. wygłosiła Z-ca Dyr. BJ Krystyna Sanetra. Małgorzata Mrożek-Buksa (Kierownik Oddziału ds. Projektów BJ) omówiła realizację i wyniki projektu JBC. Konferencja podzielona była na trzy sesje.

Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje. W pierwszej sesji zatytułowanej „Obiekty oryginalne/Dziedzictwo Narodowe” w wystąpieniach omawiano sposoby doboru dokumentów do digitalizacji oraz praktyki konserwacji i zabezpieczania zbiorów stosowane w bibliotekach. W referatach przedstawiano również techniczne aspekty digitalizacji.

W trakcie przerwy kawowej nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. „Papier contra cyfra”. Na wystawie, która będzie otwarta do 1 lutego 2013 roku, można zobaczyć wybrane dokumenty, które zostały poddane konserwacji i zdigitalizowane w czasie trwania projektu JBC. Jednocześnie na stanowiskach komputerowych, znajdujących się obok gablot z dokumentami, można prześledzić jak przebiegał proces konserwacji i obejrzeć elektroniczną formę zbiorów znajdujących się na wystawie (prezentacje interaktywne dostępne są również online na stronie JBC: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/219172).

W przerwie obiadowej organizatorzy zorganizowali wycieczki po Bibliotece Jagiellońskiej.

W drugiej sesji zatytułowanej „Obiekty cyfrowe” w wystąpieniach przedstawiano sposoby i techniki prezentacji zbiorów cyfrowych w Internecie oraz nowe możliwości programów wspomagających te procesy.
Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacja.

W drugim dniu konferencji odbyła się trzecia sesja zatytułowana „Metadane”. Uczestnicy wygłaszali referaty dotyczące prezentacji metadanych w bibliotekach cyfrowych, konwersji danych na inne formaty, zarządzania kolekcjami w bibliotece cyfrowej, nowych rozwiązań dla poprawy jakości OCR oraz pierwszych prób przeniesienia zbiorów polskich bibliotek cyfrowych na urządzenia mobilne.

Materiały z konferencji dostępne będą już niedługo na stronach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra

Leszek Szafrański


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP