Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

I konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne

Data dodania: 31.01.2013

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż ogłasza I konkurs w ramach Programu Innowacje Społeczne. Termin naboru wniosków upływa 28 marca 2013 roku.

Cel główny Programu: poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Cele szczegółowe Programu:

  • wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;
  • wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Program adresowany jest do: konsorcjów, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 000 000 PLN. Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. - 28 marca 2013 r.

Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia Wniosku o dofinansowanie jest jego złożenie zarówno w wersji papierowej i elektronicznej. Za datę wpływu wersji papierowej Wniosku do Centrum (adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) uznaje się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera albo, w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: innowacje.spoleczne@ncbr.gov.pl najpóźniej do godz. 23:59 w dniu zamknięcia naboru Wniosków.

Kontakt:
Joanna Makocka
Koordynator Programu Innowacje Społeczne
Tel. 22 39 07 233
e-mail: innowacje.spoleczne@ncbr.gov.pl

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP