Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Na co można wydatkować nieplanowane przychody biblioteki?

Data dodania: 07.02.2013

Na co można wydatkować nieplanowane przychody biblioteki?

W planie finansowym na 2012 r. biblioteka wykazała stratę bilansową netto do wysokości amortyzacji sukcesywnej środków trwałych. W trakcie roku okazało się, że osiągnęła wyższe przychody z tytułu kar za przetrzymane zbiory. Czy w takiej sytuacji biblioteka może pomniejszyć planowaną stratę i przeznaczyć te środki na pokrycie amortyzacji i wydatkować na prowadzoną modernizację w 2013 r.? Czy w tym przypadku potrzebna jest zgoda organizatora?

Instytucja kultury, także biblioteka, zobowiązana jest pokrywać koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów, w tym dotacji czy dochodów z prowadzonej dodatkowej działalności gospodarczej (art. 28 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Może się jednak zdarzyć, że instytucja kultury otrzyma nieprzewidziane przychody (np. z kar za przetrzymywane zbiory). Wtedy ma szanse na zrealizowanie dodatkowych zadań oraz zmniejszenia planowanej straty.

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP