Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Interwencja w sprawie bibliotek szkolnych

Data dodania: 07.02.2013

Interwencja w sprawie bibliotek szkolnych

Przewodnicząca SBP skierowała list do Michała Boniego - Ministra Adminictracji i Cyfryzacji, Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyraziła w nim obawy SBP dotyczące konsekwencji umieszczenia zapisu umożliwiającego włączenie biblioteki szkolnej do biblioteki publicznej.

Prosimy bibliotekarzy o wypowiedzi w tej sprawie na naszym portalu. Uwagi można też przekazywać na forum „Biblioteki w szkole” i portal „Mam zdanie

Treść listu:

 

Pan
Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża swoje zaniepokojenie opublikowanym na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji projektem założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Naszym zdaniem niektóre sformułowane w nim zapisy grożą marginalizowaniem, a w konsekwencji likwidacją potencjału bibliotek szkolnych. Szczególnie niebezpieczna wydaje się możliwość włączenia zadań biblioteki szkolnej do biblioteki publicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty zakładające i prowadzące szkoły odpowiedzialne są m.in. za kształcenie i edukację dzieci oraz młodzieży. Nie mogą tego czynić bez ścisłej współpracy z bibliotekami szkolnymi, które często są pierwszym miejscem kontaktu dziecka z książką.  Jest to szczególnie istotne w warunkach utrzymywania się w Polsce jednego z najniższych w Europie wskaźników poziomu czytelnictwa  i podejmowania prób przeciwdziałania tej sytuacji. Służą temu  m.in. uruchomione programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (np. Promocja czytelnictwa), działalność Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury, utworzenie Koalicji na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek – Republiki Książki, do której zaproszone zostały także samorządy. 

W działaniach tych jest niezbędna ścisła współpraca nauczycieli z bibliotekarzami szkolnymi, włączenie tych ostatnich do realizowanych wspólnie programów edukacyjnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyrównywania szans rozwoju i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą zostać zaprzepaszczone poprzez wprowadzenie rozwiązań, których efekty ekonomiczne będą ograniczone, a straty społeczne oczywiste.

Zadania bibliotek szkolnych i publicznych są odmienne i nie można ich łączyć w imię poprawy efektywności funkcjonowania i realizacji usług samorządów terytorialnych, którym one podlegają.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wprowadzenie zapisów chroniących zasoby oraz potencjał bibliotek szkolnych.

Z poważaniem
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP