Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Poradnik Bibliotekarza 2/2013 - zapowiedź

Data dodania: 07.02.2013

Poradnik Bibliotekarza 2/2013 - zapowiedź

Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią nowego numeru „Poradnika Bibliotekarza”. Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych artykułów, bibliotekarskie wiadomości oraz propozycje na przeprowadzenie różnych akcji dla Czytelników.

 

Plotka przejawem agresji i strategii rywalizacji w bibliotece str. 4

Plotka, pogłoska, czyli nieprawdziwa informacja, towarzyszy nam w codziennym życiu. Również pojawia się w miejscu pracy - w sytuacji, gdy pracownicy nie wiedzą co się dzieje, ale także, gdy chcą uatrakcyjnić informacyjny przekaz. Często elementem jej powstania stają się uprzedzenia lub wrogość, rodzaj współzawodnictwa, rywalizacji, strategia polepszenia własnej pozycji w pracy. Plotka w instytucji może stać się źródłem napięć, stresów i prowadzić do zaburzeń osobowości. Autorki artykułu Agnieszka Folga i Joanna Kołakowska przybliżają czytelnikom pojęcie plotki, jej rodzajów, opisują moment jej powstania i wskazują na negatywne aspekty plotki w miejscu pracy.

Sylwetka potencjalnego pracownika współczesnej biblioteki gminnej.

Niedościgły ideał czy realny kandydat? str. 8

Magdalena Przybysz-Stawska analizuje funkcje współczesnej biblioteki publicznej w aspekcie wizerunku zatrudnionego w nowoczesnej placówce bibliotekarza. Stawia pytania dotyczące potencjału bibliotekarza, na czym on polega, z czym powinien się liczyć i jak powinien być przygotowany do zawodu? Szeroko zakrojone cele i zadania wymagają od przyszłego bibliotekarza zarówno rzetelnej wiedzy, kwalifikacji, jak i odpowiednich cech charakteru i temperamentu. Taki wizerunek bibliotekarza kreuje autorka artykułu, zastanawiając się jednocześnie nad relacją między treściami nauczania w wyższych szkołach bibliotekoznawczych a rzeczywistością.

 

Nowatorskie rozwiązania WBP w Krakowie na rzecz osób starszych str. 11

Polska znajduje się wśród państw europejskich na dalekim miejscu w zakresie aktywności edukacyjnej osób starszych. Tylko 5 procent tej grupy bierze udział w zajęciach edukacyjnych. Regionalne Centrum Integracji Społecznej (RCIS) przy WBP w Krakowie może stanowić ważny i interesujący przykład działań skierowanych do seniorów – zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Centrum zwraca szczególną uwagę na współpracę międzypokoleniową, zwłaszcza w zakresie komputeryzacji,
prowadząc zgodnie z programem szkoły aktywnego seniora szkolenia komputerowe dla osób starszych. Czytelnik tego artykułu może zapoznać się z programem, strukturą i projektami krajowymi i międzynarodowymi programu szkoły aktywnego seniora. Współczesne nośniki tekstu alternatywą czy wyzwaniem dla książki drukowanej.

Cz. 2. Książka elektroniczna str. 15

Definicja e-booków, historia, zalety, prawa autorskie, książka elektroniczna w Książnicy Pomorskiej.

Reminiscencje biblioteczne str. 29

O bibliotekach powiatowych coraz mniej się pisze. Temat ten na przykładzie Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego podejmuje Małgorzata Rokicka-Szymańska, pisząc o wspólnych działaniach placówek funkcjonujących w tym powiecie, wyjazdach studyjnych, spotkaniach z władzami samorządowymi, badaniach sondażowych, formach popularyzujących książkę i czytelnictwo. Temu ostatniemu zagadnieniu autorka poświęciła szczególną uwagę, charakteryzując działalność klubową, konkursową, promocyjną w minionym dziesięcioleciu. W kompleksowym spojrzeniu na biblioteki działające w powiecie białostockim nie mogło zabraknąć tematu nagród, wyróżnień przyznawanych bibliotekom i bibliotekarzom oraz promocji bibliotek.

Ponadto w numerze:

Tekst o tegorocznym chińskim nobliście pióra Bogdana Klukowskiego, materiały środowiskowe (m.in. o projekcie wydawniczym Biblioteki Publicznej w Gogolinie „Nasz gogoliński Karlik przewodnikiem po śląskiej tradycji”), metodyczne: o celach projektów edukacyjnych i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych w tym zakresie, warsztatowe: scenariusze zajęć biblioterapeutycznych „Poznajmy się bliżej”, lekcji bibliotecznej „Biblioteka cyfrowa, czyli jaka?” oraz test wiedzy nt. życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Życzę przyjemnej lektury,
Jadwiga Chruścińska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP