Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Stanowisko PIK wobec akcji CC i Bibliosfery dot. kopiowania

Data dodania: 08.02.2013

Stanowisko PIK wobec akcji CC i Bibliosfery dot. kopiowania

Polska Izba Książki zareagowała na propozycję organizatorów (Centrum Cyfrowego i serwisu bibliosfera.net) akcji informacyjnej dotyczącej kopiowania w bibliotekach. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią stanowiska PIK.

 

Akcja, którą zamierza przeprowadzić Centrum Cyfrowe wprowadza odbiorców w błąd co do granic dozwolonego użytku prywatnego w kontekście kserowania książek. Informacja zawiera zachętę do nieograniczonego liczbowo i celowościowo kopiowania wypożyczonych książek. Dozwolony użytek prywatny jest wyjątkiem od zasady nieograniczonego dysponowania utworem przez twórcę i nie może być interpretowany rozszerzająco.

Treść przedmiotowej publikacji w żaden sposób nie uwzględnia art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi że: „dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy”. Ograniczenie to istotnie wpływa na faktyczny zakres możliwości skorzystania z instytucji dozwolonego użytku, tym samym pominięcie informacji o tym ograniczeniu może prowadzić do zafałszowania zakresu prawa do skorzystania z wyjątku jakim jest dozwolony użytek.

Akcja Centrum Cyfrowego w skrajnym przypadku mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której w obiegu pozostałyby jedynie skserowane z bibliotek książki. Instytucja użytku prywatnego nie miała i nie ma zastąpić legalnego obrotu książkami, z poszanowaniem słusznego prawa do wynagrodzenia dla twórców i właścicieli praw autorskich.

Biorąc pod uwagę powyższe, inicjatywa Centrum Cyfrowego w obecnej formie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nierzetelnej i niedokładnej informacji na temat dozwolonego użytku osobistego. Może wprowadzić w błąd osoby zapoznające się z takim przekazem, a w konsekwencji doprowadzić do naruszenia istotnych interesów podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki. Jako podmiot reprezentujący wydawców PIK żąda natychmiastowego wstrzymania kampanii lub rzetelnego wyjaśnienia zasad korzystania z instytucji dozwolonego użytku w kontekście kserowania książek.

Polska Izba Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP