Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Zapytanie Przewodniczącej SBP dot. pokazów filmowych w bibliotekach

Data dodania: 14.02.2013

Zapytanie Przewodniczącej SBP dot. pokazów filmowych w bibliotekach

W związku z różną interpretacją zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do wymogu wnoszenia opłat z tytułu publicznego, bezpłatnego wyświetlania filmów w bibliotekach Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zwróciła się do Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o interpretację zapisów prawa autorskiego w odniesieniu do wyświetlania filmów, w tym fabularnych w bibliotekach.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP