Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Wybór nowych władz oraz przyjętych uchwałach Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Konstancinie -Jeziornie w dniach 30-31 maja 2009 r.

Data dodania: 01.06.2009

      Na zjeździe dokonano wyboru na kadencję 2009-2013: przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członków Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

      Delegaci ponownie wybrali na Przewodniczącego SBP kol. Elżbietę Stefańczyk - wicedyrektora Biblioteki Narodowej.

      Członkami Zarządu Głównego zostali:
 

 • Bednarska Helena – okręg wielkopolski
 • Błaszczyk Sylwia – okręg śląski
 • Bochan Maria – okręg wielkopolski
 • Burchard Maria – okręg mazowiecki
 • Chapska Joanna – okręg lubelski
 • Chrzan Ewa – okręg pomorski
 • Ganińska Halina – okręg wielkopolski
 • Kobierska-Maciuszko Ewa – okręg mazowiecki
 • Krawczyk Jerzy – okręg małopolski
 • Marcinkowski Piotr – okręg wielkopolski
 • Marcinowski Krzysztof – okręg zachodniopomorski
 • Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna – okręg mazowiecki
 • Przybysz Marzena – okręg mazowiecki
 • Turek Stanisław – okręg podkarpacki

Nowo wybrany Zarząd Główny SBP ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r.

Główny Sąd Koleżeński

 • Howorka Bolesław – przewodniczący
 • Jagielska Janina – wiceprzewodniczący
 • Zając Józef – sekretarz
 • Kołodziejska Jadwiga – członek
 • Misiowa Alina Matylda – członek

Główna Komisja Rewizyjna

 • Zaborowska Elżbieta – przewodnicząca
 • Kondras Jerzy – wiceprzewodniczący
 • Bugajewska Magdalena – sekretarz
 • Figiel Grzegorz – członek
 • Pijanowska Jadwiga – członek
 • Plutecka Bożena – członek
 • Romanik Mieczysław – członek
 • Kotulska Jadwiga – zastępca członka
 • Milewska Teresa – zastępca członka

Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwały w następujących sprawach:

 • przyjęcia Strategii SBP na lata 2010-2021
 • przyjęcia Programu działania SBP na lata 2009-2013
 • wprowadzenia zmian w Statucie SBP
 • nadania ośmiu członkom stowarzyszenia godności Honorowego Członka SBP; godność tę otrzymali: Marian Filipkowski (okręg warmińsko-mazurski), Regina Korczak (okręg wielkopolski), Alina Matylda Misiowa (okręg małopolski), Elżbieta Pawlicka (okręg łódzki), Regina Sakrajda (okręg kujawsko-pomorski), Marian Skomro (okręg pomorski), Ewa Stachowska-Musiał (okręg mazowiecki), Maria Wasik (okręg lubuski)
 • wystosowania Apelu Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie poziomu finansowania programu BIBLIOTEKA+ oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Więcej informacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP