Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

53. Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku 2012

Data dodania: 25.02.2013

53. Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku 2012

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaprasza do udziału w 53. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2012. Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane w 2012 roku oraz w I kwartale 2013 przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce.

Jury konkursu ocenia wyłącznie szatę edytorską książek. 

Prosimy o przysyłanie książek do niżej wymienionych działów:

  • literatura piękna
  • książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyczne)
  • książki matematyczne, przyrodnicze, techniczne i medyczne
  • książki dla dzieci i młodzieży
  • podręczniki
  • słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki
  • albumy
  • katalogi, wyd. bibliofilskie i inne

Jeżeli Państwo zechcecie uczestniczyć w konkursie, bardzo prosimy o zgłoszenie do 29 marca br. liczby tytułów (telefonicznie lub pocztą elektroniczną); przysłanie, w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2013 na adres PTWK 1 egzemplarza każdego zgłoszonego tytułu oraz po 1 egzemplarzu oryginału wypełnionego formularza.

Zgłoszenie udziału w konkursie, wpisując do którego działu rekomendowana jest książka.

Formularz zgłoszeniowy:

Wydawnictwa, których książki otrzymają nagrodę lub wyróżnienie zobowiązane są do przesłania dodatkowych egzemplarzy tytułów.

Opłatę w wysokości:

  • 130 złotych + 23% VAT,
  • 30 złotych + 23% VAT dla członków PTWK

za każdy zgłoszony tytuł, prosimy wpłacić na nasze konto Bank Millennium
nr 38 1160 2202 0000 0000 5515 5678, ze wskazaniem na przelewie tytułu wpłaty „Konkurs”.

Nagrody finansowe wręczane są bezpośrednio twórcom opracowań szaty edytorsko-artystycznej. Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone otrzymują specjalne dyplomy honorowe. Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione biorą udział w: wystawach odbywających się podczas Międzynarodowych Targów Książki m.in. we Frankfurcie („Buchkunst International 2013) i konkursie „Best Book Design from all over the World” w Lipsku.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Warszawskich Targów Książki.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek z przyjemnością informuje, że nagrodzona w 52. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2011 książka Psie życie Józefa Wilkonia z ilustracjami samego mistrza, wydana przez Wydawnictwo HOKUS-POKUS Marta Lipczyńska-Gil znalazła również uznanie w oczach jurorów międzynarodowego konkursu Best Book Design from all over the World 2012 w Lipsku i otrzymała Brązowy Medal. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15 marca 2013 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Lipsku. 

Serdecznie gratulujemy Józefowi Wilkoniowi i Wydawnictwu nagrodzonej książki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP