Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Zmieny założenia do ustawy samorządowej

Data dodania: 27.02.2013

Zmieny założenia do ustawy samorządowej

Zapis z projektu założeń: „Stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną” ”(III.1.2.4) będzie zastąpiony zapisem „Stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkolnych i publicznych. Biblioteka publiczna będzie mogła wykonywać funkcje biblioteki szkolnej (posiadając filię w danej szkolę), biblioteka szkolna będzie mogła pełnić również rolę biblioteki publicznej. Ponadto możliwe będzie na podstawie porozumienia wykonywania wspólnie zadań przez bibliotekę publiczną i szkolną”.

Zapis „Wprowadzenie możliwości wykonywania zadań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) w ramach, odpowiednio, urzędów gmin i starostw powiatowych (w tym urzędów miast na prawach powiatu)” ”(III.1.2.1) zostanie zastąpiony zapisem „Wprowadzenie możliwości funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) odpowiednio w strukturze urzędów gmin i urzędów powiatów (miast na prawach powiatu). Proponowane zapisy nie zmieniają w żaden sposób kompetencji kierowników ośrodków pomocy społecznej i kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie. Nie zmieniają też zakresu zadań merytorycznych wykonywanych przez te jednostki”.

To pierwsze zmiany wprowadzane w wyniku konsultacji społecznych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa.

Źródło: MAiC


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP