Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Można ograniczyć liczbę zajęć bibliotekarza

Data dodania: 28.02.2013

Można ograniczyć liczbę zajęć bibliotekarza

Ograniczenie wymiaru liczby zajęć bibliotekarza do pięciu godzin w tygodniu nie narusza przepisów - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W Kocku burmistrz ograniczył wymiar zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza pracującego w Zespole Szkół do 5/30 etatu. O wycofanie tego rozwiązania od ubiegłego roku zabiega Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według ZNP organizacja pracy biblioteki została oparta na poleceniu wydanym z przekroczeniem kompetencji organu prowadzącego oraz z naruszeniem obowiązku zagwarantowania uczniom możliwości korzystania z biblioteki.

Związek wystąpił do lubelskiego Kuratora Oświaty o przeprowadzenie kontroli w szkołach. Nadzór nie stwierdził jednak naruszenia przepisów ustawy o systemie oświaty. Ustalił, że do pracy w bibliotece skierowano dodatkowo stażystę z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przydzielono nauczycielom dodatkowe zajęcia w bibliotece w trybie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela (tzw. godziny karciane).

W ocenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny decyzja organu prowadzącego nie jest korzystna dla funkcjonowania biblioteki w Zespole Szkół w Kocku, ale nie może być ona uznana jako sprzeczna z prawem, ponieważ przepisy prawa oświatowego nie określają wymiaru czasu pracy biblioteki szkolnej.

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP