Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Stanowisko SBP, TNBSP i ZNP w sprawie bibliotek szkolnych

Data dodania: 28.02.2013

Stanowisko SBP, TNBSP i ZNP w sprawie bibliotek szkolnych

27 lutego 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie, którego tematem były propozycje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych. Uczestnicy spotkania – przedstawiciele ZG i okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odnieśli się do propozycji MAiC. W trakcie spotkania przyjęte zostało Stanowisko w sprawie bibliotek szkolnych.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w ZG ZNP 27 lutego 2013 r., reprezentujący Związek Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wyrażają sprzeciw wobec projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie dotyczącym przyszłości bibliotek szkolnych.

ZNP, TNBSP i SBP zdecydowanie opowiadają się za pozostawieniem w systemie oświaty biblioteki szkolnej, której funkcje i zadania, określone w podstawie programowej, są nierozerwalnie związane ze szkołą i realizowane przez nauczyciela bibliotekarza.

Jesteśmy przekonani, że koncepcja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastąpienia bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi, jest zła i szkodliwa dla spójności sytemu oświaty. Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia dla tego typu pomysłów, poza jednym – szukaniem oszczędności.

Jednocześnie uczestnicy spotkania potwierdzają, że od 2010 roku aktualny jest projekt, opracowany przez ZNP, TNBSP i SBP, umożliwiający bibliotekom szkolnym udostępnianie księgozbioru zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

 

Marzena Przybysz SBP, Danuta Brzezińska TNBSP, Krzysztof Baszczyński ZNP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP