Polecamy
Jakub Maciej Łubocki 24,00 PLN

Propedeutyka języków deskryptorowych to podręcznik napisany z myślą o wprowadzeniu do... więcej >

0 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Brzezinach

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach Województwo: łódzkie
Data dodania: 03.03.2013

W środę 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach odbyła się prelekcja poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Poprowadził ją Karol Jadczyk – doktorant w Katedrze Historii Polski XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, a jej uczestnikami byli uczniowie jednej z klas LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Ta specyficzna lekcja historii pozwoliła poznać uczestnikom wiele nieznanych faktów dotyczących Powstania Styczniowego. Oprócz genezy jego wybuchu, u podstaw którego leżała branka – pobór do wojska, czy analizy działań zwalczających się polskich frakcji patriotycznych, prelegent sporo miejsca poświęciłważniejszym bitwom. Niektóre z ich miały miejsce niedaleko Brzezin, m.in. pod Dobrą 24 lutego 1863 r., pod Kołacinem 10 lipca 1863 r. czy pod Wolą Cyrusową 4 września 1863 r., aż do bitwy
pod Gałkowem 25 września 1863 r. Podczas trwającego półtora roku powstania odbyło się 1229  bitew i potyczek, przez szeregi powstańcze przewinęło się około 200 tys. ludzi, z których poległo około 20 tysięcy, a 2 tys. zginęło w wyniku egzekucji lub zmarło w więzieniach. Konsekwencjami klęski powstania było zniesienie odrębności Królestwa Polskiego, zapoczątkowanie ostrych represji wobec ludności polskiej, m.in. konfiskaty ok. 4 tys. majątków, rusyfikacja polegająca na likwidacji polskich urzędów i szkół wyższych, zsyłki na Syberię, które dotknęły ponad 50 tys. Polaków,
likwidacja zakonów i podporządkowanie polskiego kościoła katolickiego Kolegium Rzymskokatolickiemu w Petersburgu. Zdaniem większości historyków, Powstania Styczniowego nie należy postrzegać jedynie w kategoriach wielkiej klęski i daremnie przelanej krwi. Polacy
udowodnili Europie, że nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, a inne państwa nie powinny traktować kwestii polskiej jako wewnętrznej sprawy Rosji. Car Aleksander II zmuszony był przeprowadzić reformę rolną na zasadach, jakie zaproponował powstańczy Rząd Narodowy. Powstanie Styczniowe przyczyniło się do wzmocnienia jedności narodu i podniesienia świadomości narodowej wśród warstwy chłopskiej, a z ciągle żywej tradycji powstańczej czerpały wzorce późniejsze pokolenia polskich bojowników – Armia Krajowa i podziemne państwo polskie.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP